آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (چاپ و صحافی) - استان تهران

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (چاپ و صحافی)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (چاپ و صحافی)» اینجا کلیک کنید.

به یک نفراپراتور چاپ اکوسالونت

به یک نفراپراتور چاپ اکوسالونت , محدوده غرب تهران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۵۹۲۸۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفراپراتور چاپ اکوسالونت

به یک نفراپراتور چاپ اکوسالونت , محدوده غرب تهران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۵۹۲۸۶  


نیازمندیهای همشهری

# سرپرست چاپخانه #

# سرپرست چاپخانه # , باسابقه کار و برشکار , و جلدساز ماهر نیازمندیم

تلفن: ۸۲ ۱۲ ۴۰ ۶۶  


نیازمندیهای همشهری

محدوده پردیس و بومهن

محدوده پردیس و بومهن , دو نفر نیروی فنی با دوره آموزشی , رایگان جهت کار با دستگاه چاپ

تلفن: ۷۶۲۱۸۶۶۷ - ۷۶۲۱۸۲۵۹  


نیازمندیهای همشهری

دایکات کار و کارگرساده

دایکات کار و کارگرساده , (آقا) نیازمندیم , حقوق وزارت کار + بیمه + مزایا

تلفن: ۳۳۹۲۱۶۷۵ـ۳۳۹۷۹۵۳۶  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور ماهر جهت دستگاه

اپراتور ماهر جهت دستگاه , سلفون کشی اتوماتیک

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۵۲۶۵ ۲۰ و ۴۶۸۸۰۴۱۹ ـ ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

محدوده پردیس و بومهن

محدوده پردیس و بومهن , دو نفر نیروی فنی با دوره آموزشی , رایگان جهت کار با دستگاه چاپ

تلفن: ۷۶۲۱۸۶۶۷ - ۷۶۲۱۸۲۵۹  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور دستگاه چاپ

اپراتور دستگاه چاپ , آشنا به فتوشاپ و کرل , نیازمندیم (محدوده رسالت)

تلفن: ۲۶۳۱۳۸۱۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر داخل چاپخانه

کارگر داخل چاپخانه , بطور مبتدی , حقوق وزارت کار + بیمه

تلفن: ۶۶۳۴۳۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و کمک ماشین چی

کارگر ساده و کمک ماشین چی , ماشین چهار رنگ SM , جهت کاردرچاپخانه،حوالی تهرانپارس

تلفن: ۵ - ۷۷۸۶۹۳۴۴  


نیازمندیهای همشهری