آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (چاپ و صحافی) - استان تهران

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (چاپ و صحافی)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (چاپ و صحافی)» اینجا کلیک کنید.

به کارگر ماهر و نیمه ماهر

به کارگر ماهر و نیمه ماهر , خانم و آقا جهت کار در صحافی , خاتون آباد- کانال آب شمالی

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۵۸۲۸  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر کارگر ورق تاکن

به یکنفر کارگر ورق تاکن , جهت چاپخانه (محدوده فاطمی) , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۰۲۴۰۱۰  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور ماشین KBA

اپراتور ماشین KBA , مجرب حداقل لیسانس , مسلط به زبان انگلیسی , نیازمند است , محل کار شهر …

تلفن: ۵۷ - ۴۶۸۷۲۳۴۸  


نیازمندیهای همشهری

کار در چاپخانه دیجیتال

کار در چاپخانه دیجیتال , 2 نفر آشنا به نصب , پوستر یا فتوشاپ

تلفن: ۸۸۴۷۰۱۳۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر

کارگر ماهر , جهت کار در دایکات نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۹۳۶۱۶۹۶ بهارستان ۳۳۹۹۶۳۵۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگرماهروساده

به تعدادی کارگرماهروساده , جهت کاردرصحافی , نیازمندیم ( خانم و آقا )

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۵۹۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

دایکاتچی ماهر

دایکاتچی ماهر , جهت همکاری در جعبه سازی , نیازمندیم

تلفن: ۵۶۵۲۵۸۷۵  


نیازمندیهای همشهری

دایکاتچی ماهر

دایکاتچی ماهر , جهت همکاری در جعبه سازی , نیازمندیم

تلفن: ۵۶۵۲۵۸۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آقا جهت

به تعدادی نیروی آقا جهت , کاردرچاپ دیجیتال ترجیحا , با سابقه کار نیازمندیم , 4 - 66595633

 


نیازمندیهای همشهری

به یک همکار ماهر

به یک همکار ماهر , جهت کار در چاپ دیجیتال , نیازمندیم (کریمخان)

تلفن: ۸۸۸۰۳۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , آقا ، جهت کار در صحافی , محدوده خاوران

تلفن: ۳۳۴۶۴۹۶۰  


نیازمندیهای همشهری

دایکاتچی ماهر

دایکاتچی ماهر , جهت همکاری در جعبه سازی , نیازمندیم

تلفن: ۵۶۵۲۵۸۷۵  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر کارگر خانم یا آقا

یک نفر کارگر خانم یا آقا , جهت کار با دستگاه دایکات و , کارگر ماهر صحافی نیازمندیم

تلفن: ۷۷۵۹۶۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

دایکاتچی ماهر

دایکاتچی ماهر , جهت همکاری در جعبه سازی , نیازمندیم

تلفن: ۵۶۵۲۵۸۷۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر

تعدادی کارگر ماهر , آقا ، جهت کار در صحافی , محدوده خاوران

تلفن: ۳۳۴۶۴۹۶۰  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر کارگر خانم یا آقا

یک نفر کارگر خانم یا آقا , جهت کار با دستگاه دایکات و , کارگر ماهر صحافی نیازمندیم

تلفن: ۷۷۵۹۶۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

وسط کار آقا

وسط کار آقا , جهت کار در خدمات پس از چاپ , دارای سابقه کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۶۷۵۹۱  


نیازمندیهای همشهری