آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز) - استان گلستان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» اینجا کلیک کنید.

سنگ سوارکن

سنگ سوارکن , ماهر خانم نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۸۷۴۵۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک آبکار ماهر به

به یک آبکار ماهر به , کارتعمیرات (چهارراه گلوبندک) , نیازمندیم(تماس ازطریقSMS)

تلفن: ۰۹۹۱۵۵۴۸۷۲۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکار و پرداخت کار

تعدادی بسابکار و پرداخت کار , و جوشکارماهر جهت کار در , یک کارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۶۵۰۹۵۱ و ۷۷۵۱۵۴۳۰  


نیازمندیهای همشهری

# نیروی ماهر #

# نیروی ماهر # , جوشکار و مخراج کار و موم کار , باحقوق حداقل2میلیون (م ولیعصر)

تلفن: ۸۸۹۶۹۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

# جوشکار - مخراجکار

# جوشکار - مخراجکار , پرداختکار - موم کار , نیازمندیم

تلفن: ۲۲۲۸۴۲۰۹ - ۲۲۲۸۵۶۳۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت طراحی طلا

شرکت طراحی طلا , به چند نفر خانم گرافیست , خطاط باحقوق بسیار عالی , نیازمند است

تلفن: ۳۶۶۱۴۰۵۱ com .avingold۷۵۰@gmail  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی پرداخت کار

به تعدادی پرداخت کار , و بساب کار , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۰۶۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

MATRIX

MATRIX , دونفرخانم ‎طراح3Dطلاوجواهر , ماهر و نیمه ماهر (بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۶۰۳۸۰ و ۵۵۶۲۰۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی

به تعدادی نیروی , پوست و پرداخت کار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۴۴۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر , موم کار ماهر و کارگر مبتدی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بساب کاروپرداخت کار

تعدادی بساب کاروپرداخت کار , ماهر ، نیمه ماهر و مبتدی , زیر 25سال (محدوده بازار)

تلفن: ۳۶۰۵۷۵۸۹  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار ، پوست کار و

بساب کار ، پوست کار و , پرداخت کار ماهر , نیازمندیم (تماس 12به بعد)

تلفن: ۵۵۸۹۴۹۲۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی پرداخت کار

به تعدادی پرداخت کار , و بساب کار , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۰۶۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر , موم کار ماهر و کارگر مبتدی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

موم کار حرفه ای

موم کار حرفه ای , جهت کار در کارگاه طلاسازی , محل کار: محدوده استانبول

تلفن: ۶۶۷۳۷۷۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی همکار خانم

به تعدادی همکار خانم , نیمه ماهر و ساده , زیر 30سال نیازمندیم

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۳۷ و ۳۳۰۲۱۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۵۵۶۰۶۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۵۵۸۹۴۹۲۸  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تلفن: ۶۶۷۳۷۷۰۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر , موم کار ماهر و کارگر مبتدی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار ، پوست کار و

بساب کار ، پوست کار و , پرداخت کار ماهر , نیازمندیم (تماس 12به بعد)

تلفن: ۵۵۸۹۴۹۲۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی نیمه ماهر

تعدادی نیروی نیمه ماهر , یا ماهر پوست و پرداخت کار , خانم یاآقا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۲۰۳۸۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی همکار خانم و آقا

به تعدادی همکار خانم و آقا , زیر 30 سال جهت مومکاری , و بسابکاری نیازمندیم

تلفن: ۳۳۰۲۱۵۳۷ و ۳۳۰۲۱۵۱۸  


نیازمندیهای همشهری

همکار خانم جهت واحد تولید

همکار خانم جهت واحد تولید , زیور آلات حداکثر سن 30 , « محدوده شهرزیبا »

تلفن: ۴۴۱۰۰۷۰۵ داخلي ۱۰۱  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار ماهر جهت

بساب کار ماهر جهت , کار در جواهرسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۶۱۳۸۰ ۵۵۹۸۲۶۵۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر , موم کار ماهر و کارگر مبتدی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکار ماهر

به تعدادی بسابکار ماهر , و نیمه ماهر جهت کاردرطلاسازی , در محدوده بازار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۳۶۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارآموز با حقوق

به تعدادی کارآموز با حقوق , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۹۳۴۰۷۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکار و پرداخت کار

تعدادی بسابکار و پرداخت کار , و جوشکارماهر جهت کار در , یک کارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۶۵۰۹۵۱ و ۷۷۵۱۵۴۳۰  


نیازمندیهای همشهری

مومکار ماهر خانم

مومکار ماهر خانم , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۸۰۸۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار آقا

به تعدادی بساب کار آقا , و تعدادی موم کار خانم جهت , کار در کارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۸۰۰۷۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بساب کاروپرداخت کار

تعدادی بساب کاروپرداخت کار , ماهر ، نیمه ماهر و مبتدی , زیر 25سال (محدوده بازار)

تلفن: ۳۶۰۵۷۵۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار خانم

به یک موم کار خانم , با تجربه جهت کار , در طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۷۰۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

مومکار ماهر و مبتدی خانم

مومکار ماهر و مبتدی خانم , آشنا به دستگاه یاسوئی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۱۶۰۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم و آقا

تعدادی خانم و آقا , نیمه ماهر و مبتدی جهت کار , در کارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۰۸۴۵۶  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار ماهر جهت

بساب کار ماهر جهت , کار در جواهرسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۶۱۳۸۰ ۵۵۹۸۲۶۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی سازنده حرفه ای طلا

به تعدادی سازنده حرفه ای طلا , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم ( محدوده زعفرانیه

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۰۵۹۳۶ ـ ۲۲۷۵۲۷۱۸  


نیازمندیهای همشهری

# نیروی ماهر #

# نیروی ماهر # , جوشکار و مخراج کار و موم کار , باحقوق حداقل2میلیون (م ولیعصر)

تلفن: ۸۸۹۶۹۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بساب کاروپرداخت کار

تعدادی بساب کاروپرداخت کار , ماهر ، نیمه ماهر و مبتدی , زیر 25سال (محدوده بازار)

تلفن: ۳۶۰۵۷۵۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی پوست کار و

به تعدادی نیروی پوست کار و , پرداخت کاردر کارگاه جواهرسازی , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۸۱۶۹۱ و ۵۵۱۶۹۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت طراحی طلا

شرکت طراحی طلا , به چند نفر خانم گرافیست , خطاط باحقوق بسیار عالی , نیازمند است

تلفن: ۳۶۶۱۴۰۵۱ com .avingold۷۵۰@gmail  


نیازمندیهای همشهری

2 نفر کارگر ماهر خانم یا آقا

2 نفر کارگر ماهر خانم یا آقا , ترجیحا جوشکاری و بساب کاری , در منطقه بازار نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۴۶۶۷۹  


نیازمندیهای همشهری

همکار خانم جهت واحد تولید

همکار خانم جهت واحد تولید , زیور آلات حداکثر سن 30 , « محدوده شهرزیبا »

تلفن: ۴۴۱۰۰۷۰۵ داخلي ۱۰۱  


نیازمندیهای همشهری

مومکار ماهر خانم

مومکار ماهر خانم , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۸۰۸۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک مومکار با سابقه

به یک مومکار با سابقه , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم ( محدوده زعفرانیه )

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۰۵۹۳۶ ـ ۲۲۷۵۲۷۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار خانم

به یک موم کار خانم , با تجربه جهت کار , در طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۷۰۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر

تعدادی پوست و پرداخت کارماهر , موم کار ماهر و کارگر مبتدی

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳ ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارآموز با حقوق

به تعدادی کارآموز با حقوق , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۹۳۴۰۷۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکار ماهر

به تعدادی بسابکار ماهر , و نیمه ماهر جهت کاردرطلاسازی , در محدوده بازار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۹۳۶۱۰  


نیازمندیهای همشهری

مومکار ماهر و مبتدی خانم

مومکار ماهر و مبتدی خانم , آشنا به دستگاه یاسوئی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۱۶۰۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

قالبساز حرفه ای

قالبساز حرفه ای , مسلط به پخت و برش لاستیک , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۰۷۴۷۷  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر بساب کار ماهر

دو نفر بساب کار ماهر , جهت طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۹۳۷۱۲۲۳ و ۵۵۱۵۲۰۳۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم وآقا جهت

تعدادی خانم وآقا جهت , کارهای ظریف کاری , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۵۴۳۶۷ -۳۳۹۵۶۲۲۳  


نیازمندیهای همشهری

مخراج کار خانم جهت

مخراج کار خانم جهت , سوارکردن سنگ روی موم‎و یک نفر , بساب کاروپرداخت کارماهرنیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۶۰۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک همکار موم کار ماهر

به یک همکار موم کار ماهر , جهت کارگاه طلاسازی , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۳۰۹۳۲و۰۹۱۲۴۱۲۲۴۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ماهر جهت کار

به یک کارگر ماهر جهت کار , در جواهرسازی با حقوق مکفی , نیازمندیم (محدوده آرژانتین)

تلفن: ۸۸۷۳۴۷۰۳  


نیازمندیهای همشهری

موم کار مبتدی و ماهر

موم کار مبتدی و ماهر , بساب کار ماهر و نیمه ماهر , و پادو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۵۲۹۳۶۳۲۲  


نیازمندیهای همشهری

پوست کار و جوشکار ماهر

پوست کار و جوشکار ماهر , جهت کار در کارگاه طلاسازی

تلفن: ۰۹۱۰۱۳۰۶۰۴۴ ۷۷۹۱۸۶۶۴  


نیازمندیهای همشهری

مومکار ماهر خانم

مومکار ماهر خانم , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۸۰۸۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک مومکار با سابقه

به یک مومکار با سابقه , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم ( محدوده زعفرانیه )

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۰۵۹۳۶ ـ ۲۲۷۵۲۷۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی ‎بساب کار ماهر

به تعدادی ‎بساب کار ماهر , مسلط به جوشکاری و , پوست و پرداخت کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۹۸۷۷۴ و ۵۵۱۶۳۲۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی پوست و

به تعدادی پوست و , پرداخت کار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۰۷۴۷۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت طراحی طلا

شرکت طراحی طلا , به چند نفر خانم گرافیست , خطاط باحقوق بسیار عالی , نیازمند است

تلفن: ۳۶۶۱۴۰۵۱ com .avingold۷۵۰@gmail  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار ماهر جهت

بساب کار ماهر جهت , کار در جواهرسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۶۱۳۸۰ ۵۵۹۸۲۶۵۴  


نیازمندیهای همشهری

پرس کار و

پرس کار و , پروفیل کار ماهر , , محدوده بازار , نیازمندیم ,

تلفن: ۵ الي ۵۵۵۷۳۲۵۳  


نیازمندیهای همشهری

MATRIX

MATRIX , دونفرخانم ‎طراح3Dطلاوجواهر , ماهر و نیمه ماهر (بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۶۰۳۸۰ و ۵۵۶۲۰۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی سازنده حرفه ای طلا

به تعدادی سازنده حرفه ای طلا , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم ( محدوده زعفرانیه

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۰۵۹۳۶ ـ ۲۲۷۵۲۷۱۸  


نیازمندیهای همشهری

مومکار ماهر و مبتدی خانم

مومکار ماهر و مبتدی خانم , آشنا به دستگاه یاسوئی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۱۶۰۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهرونیمه ماهریاپادو

کارگرماهرونیمه ماهریاپادو , جهت آبکاری طلا نیازمندیم , ( محدوده جمهوری )

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۸۷۰۱۴ - ۶۶۳۵۱۵۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفرسنگ سوارکن‎روی موم

به یک نفرسنگ سوارکن‎روی موم , و یک نفر طراح جواهرماهر و , یک نفر اتودزن نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۹۱۸۱۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری