آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» اینجا کلیک کنید.

به یکنفر آبکار و تعمیرات طلا

به یکنفر آبکار و تعمیرات طلا , ماهر جهت کاردرمغازه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۰۰۹۵۲۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آقا و خانم

به تعدادی نیروی آقا و خانم , آشنایی کامل به تراشکاری , النگو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آقا و خانم

به تعدادی نیروی آقا و خانم , آشنا به مراحل ساخت , (النگو سازی) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مومکارماهر

به تعدادی مومکارماهر , و نیمه ماهر نیازمندیم , محدوده افسریه-بازار

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به دو نفر

به دو نفر , جوشکار و پرداخت کار , نیازمندیم (شهرک غرب)

تلفن: ۰۹۱۹۹۶۹۴۵۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کارومومکار

به تعدادی بساب کارومومکار , ماهرجهت کاردرطلا سازی , محدوده افسریه،بازارنیازمندیم

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار ماهر

بسابکار ماهر , ترجیحا آشنا به تراش , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۸۰۸۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی

به تعدادی نیروی , پرداخت کار ماهر در , کارگاه جواهرسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۸۱۶۹۱ و ۳۳۹۴۹۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر

کارگر ماهر , با سابقه کار بالا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۹۶۱۰۰۳  


نیازمندیهای همشهری

خانم طراح

خانم طراح , با حقوق 5 / 3 میلیون , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۰۶۵۵۷۰۷  


نیازمندیهای همشهری

# به یک نیروی مخراجکار

# به یک نیروی مخراجکار , آماده بکار , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۸۵۴۳۵۹ داخلي ۱۱۸  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار نیمه ماهر و ساده آقا

بسابکار نیمه ماهر و ساده آقا , حداکثر سن 25 سال

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۰۴۲۷۸ ۰۹۱۲۱۸۷۲۷۵۰  


نیازمندیهای همشهری

سرویس کار ماهر تنیسی

سرویس کار ماهر تنیسی , مخراج کار آشنا به پرداخت , لمپرت کار خانم و آقا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۵۶۹۳۳۳۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار ماهر

به یک موم کار ماهر , خانم نیازمندیم ,

تلفن: ۵۵۹۸۰۲۲۸  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار ماهر

بساب کار ماهر , محدوده بازار نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۰۴۳۲۵  


نیازمندیهای همشهری

آینه و شمعدان ساز حرفه‎ای

آینه و شمعدان ساز حرفه‎ای , مسلط به جواهر سازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۲۴۹۱۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار ماهر و نیمه ماهر

بساب کار ماهر و نیمه ماهر , و موم کار خانم , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۹۸۷۲۷  


نیازمندیهای همشهری

پرداخت کار ماهر

پرداخت کار ماهر , بساب کار ماهر و موم کار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۹۴۹۲۸  


نیازمندیهای همشهری

پرداخت کار

پرداخت کار , نیازمندیم ,

تلفن: ۸۸۹۰۳۱۱۶  


نیازمندیهای همشهری

طراح طلا و جواهرات

طراح طلا و جواهرات , تسلط کامل به ماتریکس , و زبراش , با سابقه کار بالا , حقوق بیمه پاداش

تلفن: ۰۹۱۹۷۹۶۱۰۰۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کارومومکار

به تعدادی بساب کارومومکار , ماهرجهت کاردرطلا سازی , محدوده افسریه،بازارنیازمندیم

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مومکارماهر

به تعدادی مومکارماهر , و نیمه ماهر نیازمندیم , محدوده افسریه-بازار

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر خانم مجرب

دو نفر خانم مجرب , جهت کار در کارگاه طلاسازی , محل کار: محدوده استانبول

تلفن: ۶۶۷۳۷۷۰۶  


نیازمندیهای همشهری

طراح خانم

طراح خانم , «« با حقوق 3 میلیون تومان »» , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۲۱۷۶۵۴۲  


نیازمندیهای همشهری

1 نفرپوست پرداخت کارماهر

1 نفرپوست پرداخت کارماهر , محدوده زعفرانیه نیازمندیم

تلفن: ۲۲۷۵۴۲۸۰ ۲۲۷۵۲۷۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آقا و خانم

به تعدادی نیروی آقا و خانم , آشنایی کامل به تراشکاری , النگو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آقا و خانم

به تعدادی نیروی آقا و خانم , آشنا به مراحل ساخت , (النگو سازی) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

آینه و شمعدان ساز حرفه‎ای

آینه و شمعدان ساز حرفه‎ای , مسلط به جواهر سازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۲۴۹۱۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

سازنده طلا حرفه ای

سازنده طلا حرفه ای , محدوده زعفرانیه نیازمندیم

تلفن: ۲۲۷۵۴۲۸۰ ۲۲۷۵۲۷۱۸  


نیازمندیهای همشهری

سازنده طلا حرفه ای

سازنده طلا حرفه ای , محدوده زعفرانیه نیازمندیم

تلفن: ۲۲۷۵۴۲۸۰ ۲۲۷۵۲۷۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مومکارماهر

به تعدادی مومکارماهر , و نیمه ماهر نیازمندیم , محدوده افسریه-بازار

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

یک موم کار(خانم) باتجربه

یک موم کار(خانم) باتجربه , و یک بسابکار (آقا) , محل کار:محدوده متروی سعدی

تلفن: ۳۳۹۳۳۱۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به دو نفر

به دو نفر , جوشکار و پرداخت کار , نیازمندیم (شهرک غرب)

تلفن: ۰۹۱۹۹۶۹۴۵۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار و

به تعدادی بساب کار و , موم کار جهت کار در کارگاه , طلاسازی محدوده بازار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۱۲۰۰۷  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار و پرداختکار ماهرطلا

بسابکار و پرداختکار ماهرطلا , و مومکارخانم نیازمندیم , (محل کار افسریه)

تلفن: ۳۳۸۰۰۶۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کارومومکار

به تعدادی بساب کارومومکار , ماهرجهت کاردرطلا سازی , محدوده افسریه،بازارنیازمندیم

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

1 نفرپوست پرداخت کارماهر

1 نفرپوست پرداخت کارماهر , محدوده زعفرانیه نیازمندیم

تلفن: ۲۲۷۵۴۲۸۰ ۲۲۷۵۲۷۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی ماهر طلاساز

به تعدادی نیروی ماهر طلاساز , و مخراج کار، زیر 40 سال , نیازمندیم ( میدان ولیعصر )

تلفن: ۸۸۹۶۹۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی جوشکار و بسابکار

تعدادی جوشکار و بسابکار , حرفه ای نیازمندیم

تلفن: حوالي سرچشمه ۰۹۰۲۴۳۷۳۹۹۷ ۳۳۹۹۶۶۵۰ ـ ۳۳۹۲۲۴۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفر کارگر خانم

به 2 نفر کارگر خانم , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۴۴۷۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک آبکار ماهر و

به یک آبکار ماهر و , یک مخراج کار ماهر جهت , تعمیرات نیازمندیم(سبزه میدان)

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۰۴۱۱۸  


نیازمندیهای همشهری

موم کار و سنگ سوارکن

موم کار و سنگ سوارکن , حرفه ای نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۶۶۸۲۴  


نیازمندیهای همشهری

موم کار

موم کار , (مبتدی و ماهر) , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۷۸۹۱۳  


نیازمندیهای همشهری

تراشکار طلا(ماهر و نیمه ماهر)

تراشکار طلا(ماهر و نیمه ماهر) , « خانم و آقا » , محل کار: محدوده استانبول

تلفن: ۶۶۷۳۷۷۰۶  


نیازمندیهای همشهری

آبکارحرفه ای ماهر

آبکارحرفه ای ماهر , با سابقه آبکاری , جهت کارگاه طلا سازی

تلفن: ۷۷۹۱۸۶۶۴  


نیازمندیهای همشهری

طراح طلا و جواهرات

طراح طلا و جواهرات , تسلط کامل به ماتریکس , و زبراش , با سابقه کار بالا , حقوق بیمه پاداش

تلفن: ۰۹۱۹۷۹۶۱۰۰۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی طراح مسلط به

به تعدادی طراح مسلط به , Rhino , Matrix , با سابقه کاربالا نیازمندیم.(افسریه)

تلفن: ۳۳۶۴۴۳۵۲و۰۹۱۹۸۶۴۸۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به استاد کار

به استاد کار , تولید فرد fred , جهت تولید با حقوق عالی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۴۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

1 نفرپوست پرداخت کارماهر

1 نفرپوست پرداخت کارماهر , محدوده زعفرانیه نیازمندیم

تلفن: ۲۲۷۵۴۲۸۰ ۲۲۷۵۲۷۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به دو نفر

به دو نفر , جوشکار و پرداخت کار , نیازمندیم (شهرک غرب)

تلفن: ۰۹۱۹۹۶۹۴۵۹۶  


نیازمندیهای همشهری

# به یک نیروی مخراجکار

# به یک نیروی مخراجکار , آماده بکار , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۸۵۴۳۵۹ داخلي ۱۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر مسلط به دستگاه

به یک نفر مسلط به دستگاه , NC و CNC و قلم دست , جهت کار طلاو جواهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۰۹۲۶۶۵۳  


نیازمندیهای همشهری

سنگ سوارکن خانم

سنگ سوارکن خانم , «« با حقوق 2 میلیون تومان »» , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۲۱۷۶۵۴۲  


نیازمندیهای همشهری

سازنده طلا حرفه ای

سازنده طلا حرفه ای , محدوده زعفرانیه نیازمندیم

تلفن: ۲۲۷۵۴۲۸۰ ۲۲۷۵۲۷۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کارومومکار

به تعدادی بساب کارومومکار , ماهرجهت کاردرطلا سازی , محدوده افسریه،بازارنیازمندیم

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک آبکار ماهر

به یک آبکار ماهر , آشنا به کار تعمیرات , جهت کار در بازار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۰۴۱۱۸  


نیازمندیهای همشهری

جوشکار نیمه ماهر

جوشکار نیمه ماهر , جهت کار در تولیدی زیورآلات , زیر 30 سال سن محدوده بازار

تلفن: ۳۳۹۲۷۷۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار و

به تعدادی بساب کار و , جوشکار ماهر و نیمه ماهر , با بیمه تامین اجتماعی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۹۸۷۵۱  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر جوشکار ماهر خانم

به یکنفر جوشکار ماهر خانم , نیازمندیم , (سعدی شمالی)

تلفن: ۰۹۱۹۱۲۴۷۱۲۰  


نیازمندیهای همشهری

موم کار ماهر

موم کار ماهر , جهت کار در طلا سازی

تلفن: ۷۷۲۰۵۵۲۴ ۰۹۱۲۴۷۰۹۱۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار

به تعدادی بساب کار , و آبکار جهت کار در , کارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۲۲۷۸۱ و ۵۵۶۳۶۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار نیمه ماهر آقا

بسابکار نیمه ماهر آقا , حداکثر سن 25 سال

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۰۴۲۷۸ ۰۹۱۲۱۸۷۲۷۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی موم کار و

به تعدادی موم کار و , نگین سوار کن نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۲۳۱۷ ۵۵۶۳۶۸۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آقا و خانم

به تعدادی نیروی آقا و خانم , آشنایی کامل به تراشکاری , النگو CNC نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مومکارماهر

به تعدادی مومکارماهر , و نیمه ماهر نیازمندیم , محدوده افسریه-بازار

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک آبکار طلا

به یک آبکار طلا , ماهر یا نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۸۷۰۱۴ - ۶۶۳۵۱۵۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی خانم

به تعدادی نیروی خانم , آشنا به مراحل ساخت , (النگوسازی) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آقا

به تعدادی نیروی آقا , آشنایی کامل با مراحل ساخت , (النگوسازی) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

دونفرخانم مبتدی‎طراح3D

دونفرخانم مبتدی‎طراح3D , زیر25سال،جهت طراحی طلاوجواهربا , آموزش کامل رایگان بشرط استخدام

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۶۰۳۸۰ و ۵۵۶۲۰۱۲۱  


نیازمندیهای همشهری

منجوق باف

منجوق باف , خیلی حرفه ای , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۰۵۷۵۵۲۲  


نیازمندیهای همشهری

لیزرکار ماهریانیمه ماهر خانم

لیزرکار ماهریانیمه ماهر خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۵۶۵۲ ۱۸ - ۲۲۲۵۴۱۱۷  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر کارگر مبتدی و

به چند نفر کارگر مبتدی و , موم کار آقا جهت کار در , کارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۷۷۸۱۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی جوشکار و بسابکار

تعدادی جوشکار و بسابکار , حرفه ای نیازمندیم

تلفن: حوالي سرچشمه ۰۹۰۲۴۳۷۳۹۹۷ ۳۳۹۹۶۶۵۰ ـ ۳۳۹۲۲۴۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی ماهر طلاساز

به تعدادی نیروی ماهر طلاساز , و مخراج کار، زیر 40 سال , نیازمندیم ( میدان ولیعصر )

تلفن: ۸۸۹۶۹۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مومکارماهر

به تعدادی مومکارماهر , و نیمه ماهر نیازمندیم , محدوده افسریه-بازار

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کارومومکار

به تعدادی بساب کارومومکار , ماهرجهت کاردرطلا سازی , محدوده افسریه،بازارنیازمندیم

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

تعمیرکار و جواهرساز ماهر

تعمیرکار و جواهرساز ماهر , نیازمندیم , (بازار - سبزه میدان)

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۴۷۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار و آبکار ماهر

به یک موم کار و آبکار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۸۹۵۳۱ ۲۲۰۵۹۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

پوست کار ، پرداخت کار

پوست کار ، پرداخت کار , کارگرساده آقا زیر25سال سن , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۷۸۱۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر جوشکاروپرداختکار

به چند نفر جوشکاروپرداختکار , ماهر طلا , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۷۳۹۴۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی موم کار

به تعدادی موم کار , بساب کار و کارگر ساده , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۳۸۹۰۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی آبکار ماهر

تعدادی آبکار ماهر , و کارگر ساده آقا و موم کارخانم , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۹۳۹۴۴  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار و پرداختکار

بساب کار و پرداختکار , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۰۶۹۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر آقا

به یکنفر آقا , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۹۰۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی موم کار ماهر

تعدادی موم کار ماهر , مسلط به سنگ سوار کردن , « با بیمه » نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۵۱۸۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آقا و خانم

به تعدادی نیروی آقا و خانم , آشنایی کامل به تراشکاری , النگو CNC نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی آقا

به تعدادی نیروی آقا , آشنایی کامل با مراحل ساخت , (النگوسازی) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی خانم

به تعدادی نیروی خانم , آشنا به مراحل ساخت , (النگوسازی) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی جوشکار و بسابکار

تعدادی جوشکار و بسابکار , حرفه ای نیازمندیم

تلفن: حوالي سرچشمه ۰۹۰۲۴۳۷۳۹۹۷ ۳۳۹۹۶۶۵۰ ـ ۳۳۹۲۲۴۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک آبکار ماهر

به یک آبکار ماهر , جهت تعمیرات , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۰۴۱۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار ماهر خانم

به یک موم کار ماهر خانم , مسلط به کار با دستگاههای , آسانسوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۲۳۱۷۸ و ۵۵۹۸۰۲۲۸  


نیازمندیهای همشهری

مومکار خانم

مومکار خانم , و بسابکار ماهر آقا نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۰۵۷۴۴  


نیازمندیهای همشهری

لیزرکار ماهر خانم وکارگرساده

لیزرکار ماهر خانم وکارگرساده , خانم جهت کاردرکارگاه طلاسازی

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۵۶۵۲ ۱۸ - ۲۲۲۵۴۱۱۷  


نیازمندیهای همشهری

موم کار حرفه ای خانم

موم کار حرفه ای خانم , تمام وقت نیازمندیم , (محدوده بازار)

تلفن: ۳۳۹۵۴۱۱۴  


نیازمندیهای همشهری

# مخراجکار #

# مخراجکار # , مسلط به جوشکاری , ( محدوده نوبنیاد ) نیازمندیم

تلفن: ۲۲۲۸۵۶۳۹  


نیازمندیهای همشهری

مومکار ماهر خانم

مومکار ماهر خانم , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۷۰۷۴۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی موم کار

به تعدادی موم کار , بساب کار و کارگر ساده , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۳۸۹۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مخراج کار

به تعدادی مخراج کار , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۲۲۷۸۱ و ۵۵۶۳۶۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک مومکار ماهر

به یک مومکار ماهر , مسلط به سنگ سوارکردن , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۶۸۷۳  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار ماهر (خانم)

بسابکار ماهر (خانم) , و کارگار ساده (خانم) , جهت کارگاه طلاسازی معتبر

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸و۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳  


نیازمندیهای همشهری

طراح خانم

طراح خانم , «« با حقوق 3 میلیون تومان »» , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۲۱۷۶۵۴۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی سنگ سوارکن

به تعدادی سنگ سوارکن , حرفه ای خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۴۴۹۴۱۹۹  


نیازمندیهای همشهری

موم کار و بساب کار

موم کار و بساب کار , (مبتدی و ماهر) و مخراج کار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۷۸۹۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک طراح خانم ماهر

به یک طراح خانم ماهر , جهت کارهای لیزری در کارگاه , طلاسازی با سابقه کارنیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۶۲۲۸  


نیازمندیهای همشهری

آینه و شمعدان ساز حرفه‎ای

آینه و شمعدان ساز حرفه‎ای , مسلط به جواهر سازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۲۴۹۱۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

طلاساز ماهر جهت کار

طلاساز ماهر جهت کار , آبکاری ، تعمیرات و ساخت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۰۰۹۵۲۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک جواهرساز

به یک جواهرساز , (تعمیرکارماهر) نیازمندیم , (بازار - سبزه میدان)

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۴۷۸۲  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار و پرداختکار ماهرطلا

بسابکار و پرداختکار ماهرطلا , و مومکارخانم نیازمندیم , (محل کار افسریه)

تلفن: ۳۳۸۰۰۶۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به 2نفر جوشکار ماهر

به 2نفر جوشکار ماهر , جهت کار در کارگاه طلاسازی , محدوده مینی سیتی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۴۰۳۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی پوست کار

به تعدادی پوست کار , و جوشکار ماهر آقا , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۰۶۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

موم کار و بساب کار

موم کار و بساب کار , (مبتدی و ماهر) و مخراج کار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۷۸۹۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی موم کار و

به تعدادی موم کار و , سنگ سوار کن ماهر , نیازمندیم (شرکت سورنا)

تلفن: ۵۵۶۳۶۵۸۱  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر تراشکار ماهر طلا

دو نفر تراشکار ماهر طلا , و یک نفر بساب کار ماهر طلا , نیازمندیم . ( خانم و آقا )

تلفن: ۶۶۷۳۷۷۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کارومومکار

به تعدادی بساب کارومومکار , ماهرجهت کاردرطلا سازی , محدوده افسریه،بازارنیازمندیم

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار و پرداختکار

بساب کار و پرداختکار , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۰۶۹۴۴  


نیازمندیهای همشهری

لیزرکار ماهر خانم وکارگرساده

لیزرکار ماهر خانم وکارگرساده , خانم جهت کاردرکارگاه طلاسازی

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۵۶۵۲ ۱۸ - ۲۲۲۵۴۱۱۷  


نیازمندیهای همشهری