آگهی‌ها و نیازمندی‌های املاک تهران - خدمات املاک - مشارکت در ساخت ( نیاز به زمین ) - استان تهران

هر روز هزاران مورد آگهی «املاک تهران - خدمات املاک - مشارکت در ساخت ( نیاز به زمین )» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «املاک تهران - خدمات املاک - مشارکت در ساخت ( نیاز به زمین )» اینجا کلیک کنید.

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید (املاک بام)

تلفن: ۴۴۸۰۶۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

50 × 50+ بلاعوض یا اسکان

50 × 50+ بلاعوض یا اسکان , 40 × 60 +بلاعوض یا اسکان , با سازندگان بنام و ساخت , درجه یک مشاوره …

تلفن: ۰۹۱۰۲۴۲۰۶۳۸ و ۸۸۰۰۵۲۲۲  


نیازمندیهای همشهری

50میلیون مژدگانی به مالکین

50میلیون مژدگانی به مالکین , منطقه 1و3 بامعرفی

تلفن: خانم سرلک ۲۲۷۰۶۶۱۲ ملک خود دريافت نمايند  


نیازمندیهای همشهری

منطقه 1 و 3 و 4

منطقه 1 و 3 و 4 , سازنده برندساز , پورسانت جهت معرفین و مالکین

تلفن: فرهنگ ۰۹۲۱۱۱۵۸۴۳۰  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم منطقه3

مالکین محترم منطقه3 , ساخت ملک شما , بانمونه کار , درحال ساخت واتمام یافته , 30سال تجربه …

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۵۲۰۸  


نیازمندیهای همشهری

نیاز به زمین جهت مشارکت

نیاز به زمین جهت مشارکت , در متراژ 200 تا 500 متر , منطقه 1 و 3

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۰۵۶۳۸  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 691011و12 ملک شما را , با بهترین شرایط ممکن میسازیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۱۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

50میلیون مژدگانی به مالکین

50میلیون مژدگانی به مالکین , منطقه 1و3 بامعرفی

تلفن: خانم سرلک ۲۲۷۰۶۶۱۲ ملک خود دريافت نمايند  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید (املاک بام)

تلفن: ۴۴۸۰۶۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

شرایط ایده آل

شرایط ایده آل , 60 به 40 + بلاعوض و اسکان , 50 به 50 + بلاعوض و اسکان , سازنده معتبر+کارعالی …

تلفن: ۰۹۱۹۲۹۰۱۶۰۸ـ۸۸۰۱۸۴۱۳  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید (املاک بام)

تلفن: ۴۴۸۰۶۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

50میلیون مژدگانی به مالکین

50میلیون مژدگانی به مالکین , منطقه 1و3 بامعرفی

تلفن: خانم سرلک ۲۲۷۰۶۶۱۲ ملک خود دريافت نمايند  


نیازمندیهای همشهری

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت , شرایط ایده آل , سازنده معتبر + نمونه کار عالی , متریال به انتخاب مالک

تلفن: ۰۹۱۹۲۹۰۱۶۰۸ (خسروي) ۸۸۰۱۸۴۱۳  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق1 ،4 ،7، 8

مالکین محترم مناطق1 ،4 ،7، 8 , 15،14،13،12ملک ازشما، ساخت , باسازنده ومتریال ونمونه کارعالی

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۴۲۹۴ـ۷۷۷۵۳۴۵۴  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید (املاک بام)

تلفن: ۴۴۸۰۶۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 691011و12 ملک شما را , با بهترین شرایط ممکن میسازیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۱۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم منطقه3

مالکین محترم منطقه3 , ساخت ملک شما , بانمونه کار , درحال ساخت واتمام یافته , 30سال تجربه …

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۵۲۰۸  


نیازمندیهای همشهری

پاسداران ( تکرارنشدنی )

پاسداران ( تکرارنشدنی ) , 650متر تک مالک ، فایل شخصی , سازندگان بنام سند شخصی ؟!

تلفن: عرفان ۰۹۱۹۷۵۲۹۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

50میلیون مژدگانی به مالکین

50میلیون مژدگانی به مالکین , منطقه 1و3 بامعرفی

تلفن: خانم سرلک ۲۲۷۰۶۶۱۲ ملک خود دريافت نمايند  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق(1تا6)

مالکین محترم مناطق(1تا6) , ملک خود را جهت , فروش ویامشارکت درساخت , به پرتجربه ترین آژانس …

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۹۹۹۴ نادر ۸۸۰۲۰۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق1 ،4 ،7، 8

مالکین محترم مناطق1 ،4 ،7، 8 , 15،14،13،12ملک ازشما، ساخت , باسازنده ومتریال ونمونه کارعالی

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۴۲۹۴ـ۷۷۷۵۳۴۵۴  


نیازمندیهای همشهری

50میلیون مژدگانی به مالکین

50میلیون مژدگانی به مالکین , منطقه 1و3 بامعرفی

تلفن: خانم سرلک ۲۲۷۰۶۶۱۲ ملک خود دريافت نمايند  


نیازمندیهای همشهری

مشارکت درساخت

مشارکت درساخت , مالکین محترم ملک ازشما ، ساخت , با مصالح ومتریال ونمونه کارعالی ازما

تلفن: ۰۹۳۰۳۱۴۳۰۱۵ - ۸۸۶۳۷۰۹۸  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید (املاک بام)

تلفن: ۴۴۸۰۶۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

منطقه 1 و 3 و 4

منطقه 1 و 3 و 4 , سازنده برندساز , پورسانت جهت معرفین و مالکین

تلفن: فرهنگ ۰۹۲۱۱۱۵۸۴۳۰  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید (املاک بام)

تلفن: ۴۴۸۰۶۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق1 ،4 ،7، 8

مالکین محترم مناطق1 ،4 ،7، 8 , 15،14،13،12ملک ازشما، ساخت , باسازنده ومتریال ونمونه کارعالی

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۴۲۹۴ـ۷۷۷۵۳۴۵۴  


نیازمندیهای همشهری

50 × 50+ بلاعوض یا اسکان

50 × 50+ بلاعوض یا اسکان , 40 × 60 +بلاعوض یا اسکان , سازندگان بنام و ساخت درجه 1 , مشاوره رایگان …

تلفن: ۰۹۱۰۲۴۲۰۶۳۸ و ۸۸۰۰۵۲۲۲  


نیازمندیهای همشهری

50میلیون مژدگانی به مالکین

50میلیون مژدگانی به مالکین , منطقه 1و3 بامعرفی

تلفن: خانم سرلک ۲۲۷۰۶۶۱۲ ملک خود دريافت نمايند  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم منطقه3

مالکین محترم منطقه3 , ساخت ملک شما , بانمونه کار , درحال ساخت واتمام یافته , 30سال تجربه …

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۵۲۰۸  


نیازمندیهای همشهری

قابل توجه

قابل توجه , آژانس های معتبر , املاک , , گروه ساختمانی , "عمارات" , , سازنده , "عمارت بتیس" …

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۵۶۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 691011و12 ملک شما را , با بهترین شرایط ممکن میسازیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۱۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

شرایط ایده آل

شرایط ایده آل , 60 به 40 + بلاعوض و اسکان , 50 به 50 + بلاعوض و اسکان , سازنده معتبر+ کارعالی(خسروی) …

تلفن: ۰۹۱۹۲۹۰۱۶۰۸ـ۸۸۰۱۸۴۱۳  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید (املاک بام)

تلفن: ۴۴۸۰۶۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق1 ،4 ،7، 8

مالکین محترم مناطق1 ،4 ،7، 8 , 15،14،13،12ملک ازشما، ساخت , باسازنده ومتریال ونمونه کارعالی

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۴۲۹۴ـ۷۷۷۵۳۴۵۴  


نیازمندیهای همشهری

مشارکت درساخت

مشارکت درساخت , مالکین محترم ملک ازشما ، ساخت , با مصالح ومتریال ونمونه کارعالی ازما

تلفن: ۰۹۳۰۳۱۴۳۰۱۵ - ۰۹۱۲۶۹۵۷۳۰۶  


نیازمندیهای همشهری

50میلیون مژدگانی به مالکین

50میلیون مژدگانی به مالکین , منطقه 1و3 بامعرفی

تلفن: خانم سرلک ۲۲۷۰۶۶۱۲ ملک خود دريافت نمايند  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 691011و12 ملک شما را , با بهترین شرایط ممکن میسازیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۱۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم منطقه3

مالکین محترم منطقه3 , ساخت ملک شما , بانمونه کار , درحال ساخت واتمام یافته , 30سال تجربه …

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۹۵۲۰۸  


نیازمندیهای همشهری

50میلیون مژدگانی به مالکین

50میلیون مژدگانی به مالکین , منطقه 1و3 بامعرفی

تلفن: خانم سرلک ۲۲۷۰۶۶۱۲ ملک خود دريافت نمايند  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید (املاک بام)

تلفن: ۴۴۸۰۶۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

مالکین محترم مناطق1 ،4 ،7، 8

مالکین محترم مناطق1 ،4 ،7، 8 , 15،14،13،12ملک ازشما، ساخت , باسازنده ومتریال ونمونه کارعالی

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۹۴۲۹۴ـ۷۷۷۵۳۴۵۴  


نیازمندیهای همشهریfeed not loading