آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شیر غیرطبیعی ،


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
شیر غیرطبیعی ،

واژه انگلیسی
Abormal milk

توضیحات
شیر چرکی ۱. ‌هرنوع شیری با طعم ، بو ، ظاهر یا ترکیبی متفاوت با شیر تازه یا شیر طبیعی؛ شیر به دست آمده از پستان مریض که معمولآ حاوی مواد جامد غیر چربی ، لاکتوز ، و کلسیم کم ، و کلرور سدیم زیاد باشد. ۲. ‌شیردوشیده شده از پستان‌های مبتلا به ورم پستان.