آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مادهٔ آکوستیک پاششی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
مادهٔ آکوستیک پاششی

واژه انگلیسی
Acoustical sprayed-on material

توضیحات
مادهٔ آکوستیکی که به روش پاشش روی سطح مورد نظر نشانده‌ می‌شود تا سطح اندود شدهٔ پیوسته‌ای حاصل شود.