آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سازهٔ سقف اکوستیک


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
سازهٔ سقف اکوستیک

واژه انگلیسی
Acoustical celling system

توضیحات
سیستمی سازه‌ای برای نگه‌داشتن سقف آکوستیک ، ممکن است ماندافزارهای روشنایی و پخش‌کن‌های هوا نیز در آن نصب شوند.