آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زبرهٔ آرد گندم


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
زبرهٔ آرد گندم

واژه انگلیسی
Wheat flour middlings

توضیحات
نوعی خوراک دام که شامل زبرهٔ استاندارد گندم و آلوتورون ، سبوس و آرد گندم- (wheat red dog) به نسبتی که در مراحل آسیاب گندم به دست می‌آید بوده و حاوی کمتر از ۶% الیاف خام است.