آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سبوس گندم


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
سبوس گندم

واژه انگلیسی
Wheat bran

توضیحات
نوعی خوراک دام که عبارت است از پوشش خارجی دانه گندم که در مراحل آسیاب تجارتی از گندم تمیز و بوجاری شده به دست می‌آید. سبوس گندم از نظر فسفر و پروتئین خام غنی است و می‌توان از آن به عنوان بخش مهمی (تا ۳۰%) از خوراک متراکم (کنسانتره) دام‌ها استفاده کرد. از این خوراک می‌توان تا حد ۵% در جیرهٔ طیور تجارتی و نیز به عنوان یک خوراک حجیم کننده مواد کم‌نیاز (ویتامین‌ها و مواد معدنی کم‌نیاز) استفاده کرد. سبوس خاصیت لینت‌آوری دارد و به علت داشتن فسفر زیاد ، در صورت مصرف بی‌رویه ، دام‌ها دچار شکم‌روش و احتمالاً اختلال در جذب کلسیم می‌شوند. بر اساس مادهٔ خشک ، سبوس گندم دارای حدوداً ۱۷% پروتئین خام است. چون ذرات سبوس ریز است ، در اختلاط با سایر اجزاء خوراک‌های مخلوط متراکم نیاز به آسیاب کردن آن نیست.