آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گندم


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
گندم

واژه انگلیسی
Wheat- genus Triticum, family Graminae

توضیحات
هر یک از گونه‌های جنس گندم (تریتیکوم) از خانواده گندمیان (گرامینه). گندم ، گیاهی است یک ساله از خانوادهٔ گندمیان که در جهان از نظر تولید دانهٔ خوراکی اهمیت استراتژیکی دارد. دانهٔ گندم مهم‌ترین غله جهان است که از آرد آن در تهیه نان و سایر محصولات نانوائی و شیرینی‌پزی و برخی محصولات غذائی فرآوری شده استفاده می‌شو. از دانهٔ گندم مرغوب در تغذیه انسانی استفاده می‌شود. از گندم مرغوب تنها تحت شرائط فراوانی و مازاد بودن بر نیاز انسانی ، در تغذیهٔ حیوانات استفاده می‌َود. همچنین از گندم‌های نامرغوب و فرآورده‌های فرعی آردسازی از گندم‌های مرغوب (سبوس ، گیاهک ، گلوتن و ضایعات بوجاری) در تغذیه دام ، طیور و آبزیان استفاده می‌شود.