آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطق TTL


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
منطق TTL

واژه انگلیسی
Transistor-transistor logic

توضیحات
خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌ای از مدارهای مجتمع که دارای ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های سرعت نسبتاً بالا و مصرف کم می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. علامت اختصاری آن TTL است.