آفتاب

واژه نامه های آفتاب

درخت پیج‌‌‌‌‌دار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
درخت پیج‌‌‌‌‌دار

واژه انگلیسی
Threaf tree

توضیحات
درختی که حاوی اشاره‌‌‌‌‌گرهای اضافی برای کمک به پیمایش خود می‌‌‌‌‌باشد.