آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یک تریلیون بایت


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
یک تریلیون بایت

واژه انگلیسی
Terabyte

توضیحات
مشخصاً ۷۷۶ ، ۶۲۷ ، ۵۱۱ ، ۰۰۹ ، ۱ یا ۲^۴۰ بایت. با مسامحهأ زیاد می‌‌توان آن را یک هزار گیگا بایت ، یک میلیون مگابایت ، یک بیلیون کیلوبایت یا یک تریلیون بایت گفت. این واحد اندازه‌‌گیری برای اندازه‌‌گیری ظرفیت‌‌های دستگاه‌‌های ذخیره انبوه دیسک نوری به‌‌کار می‌‌رود. علامت اختصاری آن tb می‌‌باشد.