آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انجمن متخصصین سیستم‌های اطلاعاتی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
انجمن متخصصین سیستم‌های اطلاعاتی

واژه انگلیسی
Association of Information Systems Professionals (AISP)

توضیحات
در سال ۱۹۷۲ به‌عنوان انجمن بین‌المللی پردازش کلمه تأسیس شد. AISP در تمام دنیا عضو داشته و تنها در بیش از یکصد ناحیه در آمریکا و کانادا بخش‌هایی را به‌صورت سازماندهی شده و فعّال در اختیار دارد. عضویت در این سازمان مخصوص کارمندان در سطوح تخصصی و حرفه‌ای می‌باشد که در تمام جنبه‌های سیستم‌های اطلاعاتی به‌کار گرفته می‌شوند.