آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بایگانی کردن


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
بایگانی کردن

واژه انگلیسی
Archive

توضیحات
(۱) کپی‌کردن برنامه‌ها و داده در یک دستگاه ذخیره کمکی مانند یک دیسک یا نوار برای نگهداری درازمدت. (۲) ذخیره ”داده“ به‌منظور استفاده طولانی مدت و پیش‌بینی شده.