آبشار تخت‌سليمان

به سمت جبههٔ شمالى رشته‌کوه دنا، بعد از عبور از ده آب‌ملخ آبشار تخت‌سليمان بر رودخانهٔ مارب سرازير مى‌گردد. اين آبشار يکى از خطرناک‌ترين آبشارهاى ايران است.

آبشار خضر

آبشار خضر يکى از آبشارهاى بلند رشته‌کوه دنا است که بر روى رودخانهٔ سربى‌رنگ خضر در شهرستان سميرم واقع شده و از زيبائ‌هائى روستاى خضر به‌شمار مى‌رود.

آبشار سميرم

در ۴ کيلومترى سميرم آبشار سميرم به ارتفاع ۳۵ متر قرار دارد که يکى از جاذبه‌هاى استان و شهرستان سميرم به‌شمار مى‌رود.

ساير آبشارها

از آبشارهاى استان مى‌توان آب‌ملخ در ۶۰ کيلومترى شهر سميرم، شالورا در ۶۵ کيلومترى غرب اصفهان و آبشار عليا در ارتفاعات دالانکوه در ۹۰ کيلومترى اصفهان را نام برد.