براساس آمار منتشره توسط وزارت اقتصاد لهستان مجموع کل ديون اين کشور تا پايان نيمه نخست سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۷۶ ميليارد دلار بوده است که ۳۶ ميليارد دلار آن بدهى‌هاى خارجي، ۱۱ ميليارد دلار آن ديون بخش بانکى و ۲۹ ميليارد دلار آن بدهى شرکت‌ها مى‌باشد. ميزان ذخائر ارزى لهستان در پايان سال ۲۰۰۱ به ۴۲۰/۳۱ ميليارد دلار رسيده که نسبت به سال گذشته ميلادى ۳ ميليارد دلار افزايش داشته است.