دولت مالزى روابط دوستانه گسترده‌اى از لحاظ سياسى و اقتصادى با کشورهاى عربى به‌خصوص کشورهاى منطقه خليج فارس دارد. اين رابطه به‌ويژه در سال‌هاى اخير توسعه بيشترى يافته است. ملاقات‌هائى در سطح رهبران اين کشورها با رهبران مالزى صورت گرفته است. در توسعه اين روابط علاوه بر منافع اقتصادى دوجانبه تشابه و اشتراک نقطه‌نظرهاى سياسى نيز در ميان بوده است. بعد از روى کار آمدن ماهاتيرمحمد نخست‌وزير مالزى بر گسترش روابط با کشورهاى اسلامى تأکيد بيشترى مى‌شود.