مبادلات تجارى دو کشور بر اساس برگزارى اجلاس مشترک اقتصادى دوجانبه و امضاء يادداشت تفاهم در سطح وزيران تعيين مى‌گردد. تاکنون چهار اجلاس مشترک برگزار گرديده است. با دقت در ارقام صادرات و واردات بين دو کشور مشاهده مى‌شود که صادرات مجارستان به جمهورى اسلامى ايران از ۲/۴۶ ميليون دلار در سال ۱۳۵۸ به پايين‌ترين حد ممکن در سال ۱۳۶۰ رسيد. به‌دنبال پيروزى انقلاب اسلامى و محاصره اقتصادى غرب اين دو کشور روابط مجدد خود را در اوايل دهه ۸۰ از سر گرفتند و به‌منظور تسريع در امر مبادلات کالا يک قرارداد بانکى به يکديگر منعقدکردند.


دومين محصولات وارداتى مجارستان از ايران فرش، کشمش و پسته مى‌باشد که اين به نوبه خود تا سقف يک‌ميليون دلار در سال مى‌رسد. صادرات مجارستان را مى‌توان به سه دست تقسيم‌بندى کرد:


- يک دسته پروژه‌ها هستند که کالاهاى مجارى دائماً در طرح‌هاى بزرگ ايران مورد استفاده قرار مى‌گيرند. مثلاً در نيروگاه‌ها استفاده از توربين‌هاى آبى را مى‌توان نام برد. فروش اين قبيل کالاها سالى ۲۰ ميليون دلار مى‌باشد. ۸ تا ۱۰ ميليون دلار در سال توليد لامپ‌هاى GE-TUNGSRAM مى‌باشد.


- دسته دوم صنايع سنگين مى‌باشد که در وهله اول اتوبوس‌هاى شهرى را مى‌توان نام برد. در سال گذشته ۱۳۰۰ دستگاه اتوبوس به ايران صادر شده است.


- دسته سوم صنايع فولاد مى‌باشد، با توجه به بازار وسيع خريد در ايران سال ۱۳۷۰ بيش از ۳۵ ميليون دلار فولاد خريدارى شد. ولى سال ۱۳۷۱ به ۵ ميليون دلار رسيد. در اين دسته مى‌توان مواد اصلى و توليدات کالاهاى شيميايي، صنايع لاستيک، دارويى و گندم را هم به‌حساب آورد.


قرارداد ۱۰۰ هزار تنى گندم از مجارستان طى دوماهه سال ۹۱ بين دو کشور از طريق خط آهن شوروى منعقد شد.