از نقطه‌نظر سرمايه‌گذارى خارجى توريسم يک فعاليت مهم اقتصادى به‌شمار مى‌رود و اين جاذبه علل مختلف دارد که به بررسى آنها تا حدودى پرداخته شده است. هتل‌هاى جديد، مراکز تفريحى و قيمت‌هاى مناسب و نسبتاً پايين همگى در جلب روز افزون توريست‌هاى خارجى مؤثر هستند. در سال ۱۹۸۷ بيش از ۱۱ ميليون نفر از اين کشور ديدن کردند؛ در حالى‌که در سال ۱۹۷۷ حدود ۲۰۰۰۰۰/۷ توريست از اين کشور ديدن نمودند. کشور مجارستان به‌سبب واقع بودن در مرکز اروپا و نزديکى به کشورهاى پرجمعيت اروپايى و دارابودن آثار تاريخى و طبيعت زيبا از جاذبه‌هاى جهانگردى نسبتاً ممتازى برخوردار است. درآمد مجارستان از محل عوايد جهانگردى در سال ۱۹۷۲، ۱۲۰ ميليون دلار بود.


مسجد يعقوب‌على‌حسن واقع در شهر پج که اکنون، به موزه مبدل شده يکى از مراکز درآمد توريستى مجارستان مى‌باشد.


در سال ۱۹۹۱ حدود ۳۳ميليون نفر خارجى وارد مجارستان شدند که نسبت به سال ۱۹۹۰، ۶/۱۱% کاهش نشان مى‌دهد. در اين ميان تعداد توريست‌هاى کشورهاى غربى افزايش داشته است.


بيشترين تعداد توريست از کشورهاى اطريش و آلمان وارد مجارستان شدند. تعداد توريست‌هاى اطريش ۶ ميليون نفر بوده که نسبت به سال ۱۹۹۰، ۱۰% افزايش نشان مى‌دهد. توريست‌هاى آلمانى نيز طى سال ۱۹۹۱ بالغ بر چهارميليون نفر بودند. (۵۰% بيش از سال ۹۰) در ميان کشورهاى صنعتى پيشرفته جهان که تعداد توريست‌هاى آن براى بازديد از مجارستان کاهش يافته مى‌توان به ايالات‌متحده آمريکا و ژاپن اشاره کرد. شمار توريست‌هاى کشورهاى سوسياليستى سابق به‌خاطر کمبود ارز معتبر و افزايش قيمت‌ها در مجارستان نسبت به سال ۱۹۹۰ کاهش يافت. کمترين تعداد کاهش توريست مربوط به کشور چک و اسلواکى است که تعداد آنها ۸/۱ ميليون نفر کاهش يافته است. (تحولات ۱۲)