در خصوص روابط فرهنگى بايد اظهار داشت که بعد از سفر وزير بازرگانى و صنعت قبرس به ايران در مهرماه ۱۳۷۲ و در ملاقات با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، ايشان خواستار امضاء يادداشت تفاهمى در خصوص روابط فرهنگى گرديد و در ادامهٔ مذاکرات دوجانبه در اين خصوص توافق به‌عمل آمد که در آغاز دولت قبرس چارچوب اوليهٔ دستور کار در اين خصوص را ارائه و بعد دولت جمهورى اسلامى ايران نظريات خود را اعلام و در سفر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به قبرس يادداشت تفاهم فرهنگى بين دو کشور به امضاء برسد تا آغازى بر توسعهٔ روابط دوجانبه در خصوص مسائل فرهنگى باشد.يکى از مهمترين مسائل در روابط دوجانبه، تصميم اجلاس سران کشورهاى عضو سازمان همکارى اقتصادى اکو بود. سران عضو اکو در بهمن ۱۳۷۰ در تهران در بيانيهٔ پايانى اعلام کردند که از توصيهٔ شوراى قائم مقامان مبنى بر مشارکت جامعهٔ ترک‌هاى قبرس در فعاليت‌هاى اقتصادي، فرهنگى و فنى اکو بدون خدشه‌دار شدن مواضع دول عضو و در چارچوب قطعنامه‌هاى شوراى امنيت سازمان ملل‌متحد استقبال خواهند کرد. لازم به‌ذکر است که جمهورى اسلامى ايران تا کنون از مواضع جمهورى قبرس دز سازمان اقتصادى اکو حمايت و با عضويت جامعهٔ ترک‌نشين قبرس در اين سازمان مخالفت نموده است.