جمهورى کرواسى از روابط اقتصادى خوبى با ايتاليا برخوردار است به‌نحوى که بنابر اطلاعات منتشره از سوى اتاق بازرگانى اين کشور، ايتاليا سومين شريک تجارى کرواسى پس از آلمان و اتريش است. ليکن وجود اقليت قابل توجه ايتاليائى تبار در استان ايسترا و چشم‌داشت ايتاليا نسبت به اين بخش از کرواسي، زمينه گسترش اختلافات سياسى بين دو کشور را تقويت نموده است. ايتاليا همواره در طول تاريخ بر منطقه ايسترا نظر داشته و هم‌اکنون نيز حمايت‌هاى آشکار و پنهان خود را از ساکنين جدائى‌طلب ايسترا براى کسب استقلال بيشتر از زاگرب آغاز کرده است. آشکارترين موضع‌گيرى علنى مقامات رسمى ايتاليا نسبت به اين منطقه نيز اظهارات سال گذشته وزير امور خارجه اين کشور بود که منجر به بروز تشنج در روابط دو کشور و احضار سفير ايتاليا در زاگرب گرديد. وزير خارجه ايتاليا اعلام داشته بود که رم مايل است تا برخى از قسمت‌هاى موافقت‌نامه اوسيمو (Osimo) مرتبط با مرزهاى سال ۱۹۷۵ با يوگسلاوى سابق را مورد تجديدنظر قرار دهد.