چين و ژاپن سابقه روابط ديرينه فرهنگى و تاريخى دارند. از قرن سوم ميلادى رابطه ميان مردم دو کشور برقرار شد و در قرن پنجم گسترش يافت و نتيجتاً خط چيني، نظام اخلاقى کنفسيوس، صنايع هنري، ادبيات، طب و هنر چين به ژاپن راه يافت و در سال ۵۲۲ نيز مذهب بودايى توسط يک راهبه چينى به ژاپن انتقال يافت.


در قرن ۱۹ امپرياليسم غرب در روابط دو کشور اثر گذاشت در خلال دوران مسيحى حدود سال ۱۸۶۸ ژاپن به سمت مدرنيزم کشيده شد. در حدود سال ۱۸۸۴ راه خود را از کشورهاى آسيايى جدا کرده و به غرب گرويد. اما چين همزمان با اين تحولات در مقام مقاومت برآمدو در جنگ ترياک شکست خورد و در يکپارچگى سياسيش تزلزل ايجادشد. در اين هنگام ژان به عنوان کشور قدرتمند آسيا سر برآورد. در اواى قرن بيستم يعنى تا سال ۱۹۰۵ نيروهاى ژاپن نه فقط چين را شکست دادند بلکه روسيه را نيز ب شکست کشاندند. در سال ۱۹۳۱ با ايجاد خرابکارى در چين و انفجار خطوط آهن آن کشور توسط ژاپنى‌ها نيروهاى امپرياليستى فرصت آنرا يافتند که به منچورى حمله نظامى نمايند. براى مردم چين باورکردنى نبود که ببينند ژاپن تابع چين اينک به ان کشور حمله کرده اس هنگامى که ژاپن به چين باعث مرگ ۳۰۰ هزار نفر شد. اشتغال ترام با خشونت ۱۴ ساله چين توسط ژاپن موجوب تحريک احساسات مردم چين شد. ژاپنى‌ها علاوه بر ويرانى نانکن، شانگ‌هاى را بمباران کرده و براى کشتن مردم از گاز سمى استفاده نمودند. پس از درگذشت مائو و با شروع زمامدارى دنگ شيائوپينيگ کشور به سمت اصلاحات داخلى و گشايش خارجى سوق يافت. دنگ در سال ۱۹۷۸ از ژاپن ديدار کرد. سپس قرارداد دوستى بين دو کشور چين و ژاپن منعقد شد. قرارداد صلح و دوستى ۱۹۷۸ به دنبال قرارداد همکارى مشترک در سال ۱۹۷۲ بود. مدتّى پس از بازگشت دنگ به چين، ژاپن به ويتنام حمله کرد. بطور کلى دهه ۱۹۸۰ دهه پرفراز و نشيبى در روابط چين و ژاپن محسوب مى‌گردد. در اوايل اين دهه چين قرارداد فولاد باوشان (Baoshan) و ديگر پروژه‌هاى مورد حمايت ژاپن را لغو کرد.


در سال ۱۹۸۵ نست وزير ژاپن از معبد ياساکوني که به مردگان جنگ اختصاص داشت ديدار کرد. قسمتى از اين معبد از نظر چين به جنايتکاران جنگى ژاپن عليه چين اختصاص دارد اين ديدار مورد اعتراض شديد چين واقع شد. در سال ۱۹۸۶ بار ديگر چاپ کتب درسى جديد به خاطر مندرجات تارخى آن در رابطه با چين مورد اعتراض اين کشور واقع شد.


در سال ۱۹۷۸ اختلاف کوچکى باعث جنجال بين دو کشور گرديد. اما هيچيک از اختلافات فوق نتوانست مشکل جدى در روابط دو کشور ايجاد کند. در سال ۱۹۸۸ تاکشيتا نخست‌وزير وقت ژاپن دستور اعطاء کمک اقتصادى به چين را صادر کرد.


در چهارم ژوئن ۱۹۸۹ واقعه تيان آن من به وقوع پيوست و سبب سردى روابط دو کشور گرديد. در اکتبر ۱۹۸۹ امپراطور ژاپن به چين سفر کرد که نقطه عطفى در روابط دو کشور محسوب مى‌شود. سفر امپراطور همزمان با بيستمين سالگرد عادى شدن روابط دو کشور بود. در تاريخ دوهزار ساله هرگز ژاپن تا آن زمان از چين ديدار نکرده بود. در تابستان ۱۹۹۱ کايفو نخست‌وزير وقت ژاپن به چين رفت و متقابلاً جيانگ زمين به ژاپن سفر کرد.