در عرصه پهناور درياهاى چين بيش از پنج‌هزار جزيره با مساحتى معادل ۸۰،۰۰۰ کيلومتر مربع وجود دراد که ۹۰ درصد آنها کمتر از يک کيلومتر مربع وسعت دارند. حدود ۶۰ درصد اين جزاير در درياى چين شرقي، ۳۰ درصد در درياى چين جنوبى و ۱۰ درصد بقيه در درياهاى بوخي و زرد واقع گرديده‌اند. بيشتر آنها در اطراف ايالت‌هاى جه‌جيانگ، فوجيان و گوان‌دونگ هستند.


جزاير چين را از نظر جغرافيايى به سه طبقه نموده‌اند:


۱. جزاير صخره‌اى که بيشتر از ۹۰ درصد اين جزاير از جمله خى‌‌نن و تايوان از اين دسته‌اند و در اثر فعل و انفعالات جوى تشکيل گرديده‌اند.


۲. جزاير رسوبى که از ته‌نشين رسوبات آبرفتى تشکيل گرديده و اکثراً در دهانه رودخانه‌ها قرار گرفته‌اند.


۳. جزاير مرجانى که از ته‌نشين شدن بقاياى جانوران دريايى تشکيل گرديده‌اند.