مأخذ: CD - ROM, EIU, China, 1Q, 1997

ارزش درصد تغيير ارزش نسبت به سال قبل سهم از کل صادرات (درصد)
غلات و آرد شامل: ۲/۶ ۲۸/۶- ۱/۹
گندم ۱/۹ ۶/۷- ۱/۴
روغن‌هاى خوراکى ۱/۵ ۳۵/۶- ۱/۱
نخ ۱/۲ ۱۳/۱- ۰/۹
سنگ آهن ۱/۳ ۷/۶ ۰/۹
نفت خام ۳/۴ ۴۴/۵ ۲/۴
نفت تصفيه شده ۲/۳ ۱۵/۴ ۱/۷
کود شيميايي ۳/۶ ۴/۷- ۲/۶
چرم ۱/۶ ۷/۱ ۱/۲
کاغذ ۲/۳ ۳۳/۶ ۱/۷
نخ مصنوعى ۱/۳ ۳۱ ۰/۹
اليافت نخى بافته شده (Woen) ۲/۵ ۸/۱ ۱/۸
اليافت مصنوعى بافته شده ۲/۵ ۸/۱ ۱/۸
محصولت فولادى ۷/۱ ۶/۵ ۵/۱
مس ۱/۷ ۲۳/۳ ۱/۲
آلومينيوم ۱ ۳/۳- ۰/۷
تجهيزات مکانيکى و قطعات ۱/۷ ۱۳/۱ ۱/۲
ماشين‌آلات نساجى ۲/۶ ۳/۶ ۱/۹
ابزار ماشين ۲/۵ ۱۴/۶ ۱/۸
ماشين‌آلات براى کار: - - -
کائوچو ـ پلاستيک ۱/۹ ۴۳ ۱/۴
قطعات ماشين‌هاى پردازش اطلاعات ۱/۹ ۴۱/۱ ۱/۴
قعطات تجهيزات ارتباطات راه‌دور ۱ ۹/۸ ۰/۷
ساير تجهيزات ارتباطات ۱/۴ ۵ ۱
قطعات ماشين ۱/۱ ۲۶ ۰/۸
هواپيما ۲/۱ ۱۰۲ ۱/۵
وسايل اندازه‌گيرى ۱/۹ ۱/۷- ۱/۴
کل (شامل ساير) ۱۳۸/۸ ۵/۱ ۱۰۰