موقعيت جغرافيائى

کشور آفريقاى مرکزى در مرکز قاره آفريقا واقع شده و داراى ۶۲۲،۹۸۴ کيلومتر مربع وسعت مى‌باشد، و در مدار جغرافيائى ۱۵-۱۴ تا ۲۸-۲۷ درجه طول شرقى و ۳-۲ تا ۱۲-۱۱ درجه عرض شمالى قرار گرفته است. فاصلهٔ اين کشور از شمال تا جنوب ۴۳۷/۱ کيلومتر و از شرق به غرب ۷۷۲ کيلومتر مى‌باشد.آفريقاى مرکزى در جهات جغرافيائى با کشورهاى زير مرز مشترک دارد:


از شرق و شمال شرقى ۰۶۷/۱ کيلومتر با سودان، از شمال و شمال غربى ۱،۱۹۴ کيلومتر با چاد، از غرب ۸۲۲ کيلومتر با کامرون، از جنوب ‌غربى ۴۶۷ کيلومتر با گنگو، از جنوب و جنوب شرقى ۱،۵۷۷ کيلومتر با زئير.


اين کشور در ۸۰۵ کيلومترى شمال خط استوا قرار دارد. نام اصلى و قديمى اين کشور يوبانگى شاري است که از نام دو رود معروف آن تشکيل مى‌شود. آفريقاى مرکزى محاط در خشکى بوده و به‌طور کلى سرزمينى قاره‌اي، صخره‌اى و ناهموار مى‌باشد.

آبهاى داخلى

سرزمين آفريقاى مرکزى به‌وسيله دو شبکه آبى مشروب مى‌شود. مهمترين رودهاى آن رود شاري که از آفريقاى مرکزى به درياچه چاد مى‌ريزد و رود يوبانگي که در جنوب جارى است و به خليج گينه مى‌ريزد، مى‌باشند.


رودهاى چينکو - Chinko، کوتو - Kotto، لوبى - Lobaye که از رودخانه‌هاى بزرگ يوبانگى - Ubangi و کادى - Kadi در زئير سرچشمه مى‌گيرند، در جنوب کشور جريان دارند. دو رودخانه اوهام - Ouham و بمينگوى - Baminigui از مهمترين شبکه‌هاى آبى شمال آفريقاى مرکزى محسوب مى‌شوند.


جريان رودهاى مذکور در داخل کشور آبشارهاى زيبائى ايجاد مى‌کند که مهمترين آنها به‌وسيلهٔ رود کوتو در منطقه کمبا و رود امپوکو در منقطع بوالي شکل يافته و از منابع مهم توليد انرژى هيدروالکتريکى مى‌باشند. در ضمن قسمت‌هاى قابل کشتيرانى جريان آب فقط محدود به منطقه يوبانگي و قسمت کوچکى از لوبي و سانگ‌ها مى‌شود. اين کشور به دريا راه ندارد.

عوارض طبيعى

بيشتر نواحى سرزمين آفريقاى مرکزى داراى آب‌هواى استوائى با دو فصل بارانى و خشک است. هر چند که بيشتر قسمت کشور پوشيده از جنگل است. ولى انبوه‌ترين جنگ‌هاى گرمسيرى آفريقاى مرکزى (جنگل‌هاى استوائي) از جنوب غربى به ناحيه نيمه‌صحرائى شمال شرقى کشيده شده است. زندگى وحوش معمولاً در مناطق غيرمسکونى مشرق و شمال شرق کشور مى‌‌باشد.


فصل باران از ماه مه (ارديبهشت) تا ژوئن (خرداد) و سپس از اکتبر (مهر) تا نوامبر (آبان) ادامه مى‌يابد و فصل خشک در شمال گاه هشت تا نه ماه به درازا مى‌کشد و همراه با باران‌هاى پراکنده است.


درجه حرارت افريقاى مرکزى معمولاً بين ۲۱ تا ۳۲ درجه سانتيگراد نوسان دارد و در بانگى پايتخت کشور بين ۲۷ تا ۳۲ درجه سانتيگراد مى‌باشد. ميزان بارندگى در نواحى جنوب ۱۷۸ سانتيمتر است.


قسمتى از دشت معروف به بحرالغزل که جنوب غربى سودان را تشکيل داده است نواحى جنوب شرقى آفريقاى مرکزى را نيز تشکيل مى‌دهد.

کوه‌ها و آتشفشان‌ها

متوسط ارتفاعات فلات آفريقاى مرکزى بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ متر است:


يدماسيف - Yodmassif با ۱۴۰۰ متر در شمال غربي، بونگوماسيف - Bongomassif با ۱۳۷۰ متر در شمال شرقى و تپه‌هاى فرتيت - Fertit با ۱۲۸۰ متر از بلندترى ارتفاعات آفريقائى مرکزى است. دو رشته کوه در شمال شرقى و در جنوب شرقى اين کشور وجود دارد.

جدول شهرهاى مهم

شهر بانگى
(Bogui)
بربراتى
(Berberati)
بوآر
(Bouar)
بامبارى
(Bambari)
بانگاسو
(Bangassou)
 
امبيکى
(Mbaiki)
جمعيت ۵۹۷۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۲۹۰۰۰

آب و هوا

جدول درجه حرارت (بر حسب واحد F)

ماه Jan Feb Mar Apr May Jun
حداكثر ۹۰ ۹۳ ۹۱ ۹۱ ۸۹ ۸۷
حداقل ۶۸ ۷۰ ۷۱ ۷۱ ۷۰ ۷۰


ماه Jul Aug Sep Oct Nov Dec
حداكثر ۸۵ ۸۵ ۸۷ ۸۷ ۸۸ ۹۰
حداقل ۶۹ ۶۹ ۶۹ ۶۹ ۶۸ ۶۶

جدول ميزان بارندگى (برحسب واحد Ins)

ماه Jan Feb Mar Apr May Jun
بارندگى ۱ ۷ ,۱ ۵ ۳,۵ ۴,۷ ۵,۴


ماه Jul Aug Sep Oct Nov Dec
بارندگى ۹,۸ ۱,۸ ۹,۵ ۹,۷ ۹,۴ ۲,۰