دامپرورى

دامپرورى در آفريقاى مرکزى به‌علت فقر عمومى و وجود انواع بيمارى‌هاى دامى همچنان به‌حالت سنتى باقى‌مانده است و با توجه به امکانات طبيعى تعداد آنها بسيار محدود است. ولى تربيت گاو و گوسفند به سبب وجود مراتع فراوان رواج دارد.

جدول آمار دام در اين کشور (به واحد هزار رأس)

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
گاو ۲,۴۹۵ ۲,۵۹۵ ۲,۶۷۷
بز ۱,۲۰۰ ۱,۲۵۰ ۱,۲۷۰
گوسفند ۱۲۸ ۱۳۴ ۱۳۵
خوک ۳۹۷ ۴۱۳ ۴۲۶

جدول محصولات دامی (به واحد تن)

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
گوشت گاو و گوساله ۴۳,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
گوشت گوسفند و بره ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰
گوشت بز ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰
گوشت خوک ۱۴,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
گوشت ماکيان ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰
ديگر انواع گوشت ۷,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰
شير گاو ۳۴,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
چرم گاو (تاره) ۶,۲۹۲ ۶,۵۱۲ ۶,۷۶۹
پوست گوسفند (تازه) ۱۵,۱۲۰ ۱۵,۱۲۰ ۱۵,۴۰۰
تخم مرغ ۱,۲۷۸ ۱,۳۳۲ ۱,۳۳۲
عسل ۸,۶۸۷ ۹,۰۳۴ ۹,۳۰۰

ماهيگيرى

صيد ماهى در چند رودخانه، آبگير و استخرهاى پرورش ماهى آفريقاى مرکزى نسبتاً رواج دارد و صيادان اين کشور ساليانه مقدار محدودى ماهى صيد مى‌کنند.

جدول ميزان ماهيگيرى

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
کل ماهى صيد شده (به واحد هزار تن) ۱۳ ۱۳ ۱۳

صنايع

آفريقاى مرکزى از نظر ميزان توسعهٔ صنعتى يکى از عقب مانده‌ترين کشورهاى جهان است. توليدات صنعتى اين کشور، فقط ۱۴ درصد توليد ناخالص ملى را تشکيل مى‌دهد و تنها ۹/۲ درصد نيروى کار در بخشى صنعتى اشتغال دارند.


صنايع اين کشور عبارتند از: صنايع چوب بري، صنايع استخراجي، (کان کني). آبجوسازي، کفش‌سازي، منسوجات، توليدات آلومينيومي، سيگار، صابون‌سازي، کالاهاى چرمي.


کارخانجات پارچه‌بافى بزرگترين واحد صنعتى کشور محسوب مى‌شود. صنايع دستى نيز در اين کشور رواج دارد.


غالب مراکز صنعتى آفريقاى مرکزى وابسته به سرمايه‌داران و سهامداران فرانسوى است. دولت ايالات متحده نيز پس از امضاء موافقت‌نامه سال ۱۹۶۹ با آفريقاى مرکزى فعاليت‌هاى توليدى خود را در بخش‌هاى سودآور آغاز کرده است که از جمله مى‌توان به اقدامات شرکت بين‌المللى توزيع الماس، شرکت تلفن و الکترونيک بين‌المللي و بانک فرست ناسيونال نيويورک اشاره کرد.


ميزان انرژى برق:

سال ۱۹۸۸: ۹۳ کيلووات، سال ۱۹۸۹: ۹۳ کيلووات، سال ۱۹۹۰: ۹۵ کيلووات.

جدول توليدات صنعتى

شراب (به واحد صد ليتر) ۲۹۹،۰۰۰
نوشيدنى‌هاى سبک (به واحد صد ليتر) ۶۸،۰۰۰
  سيگار (به واحد ميليون) ۴۷۶
انواع کفش (به واحد هزار جفت) ۱۵۹
موتورسيکلت (عدد) ۳۰۰۰
دوچرخه (عدد) ۱۰۰۰

جنگلداری

در جنوبی غربی این کشور جنگل‌های انبوه گرمسیری وجود دارد. از وسعت اراضی جنگلی آفریقای مرکزی که بیشتر در نواحی جنوبی است به‌دلیل فقدان راه‌های ارتباطی کافی بهره‌برداری کامل صورت نگرفته است. حدود ۲۰۰ نوع درخت جنگلی در این مناطق وجود دارد.

جدول برداشت و جمع آوری چوب (به واحد هزار مترمکعب به استثناء پوست درخت

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
کنده اره شده، کندهٔ روکش و کنده ۲۲۷ ۱۷۱ ۱۱۸
دیگر انواع چوب صنعتی ۲۵۶ ۲۶۴ ۲۷۱
چوب سوختی ۳،۰۵۵ ۳،۰۵۵ ۳،۰۵۵
جمع کل ۳،۵۳۸ ۳،۴۹۰ ۳،۴۴۴