معادن

جمهورى آفريقاى مرکزى داراى غنى‌ترين مخازن الماس و اورانيوم جهان است. بزرگترين معادن الماس کشور در نواحى جنوب غربى واقع شده است. بيشتر الماس صادراتى آفريقاى مرکزى زير نظر شرکت آمريکائى توزيع بين‌المللى الماس از معادن اين ناحيه استخراج و صادر مى‌شود.


ميزان مخازن اورانيوم آفريقاى مرکزى بيش از ۲۰۰۰۰ تن برآورد شده است. معادن طلا، مس، قلع، روى و منگنز نيز در اين کشور يافت مى‌شود.

جدول معادن اصلى اين کشور

۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
طلا (فلز طلا محتوى سنگ معدن، کيلوگرم) ۳۸۲ ۳۲۸ ۲۴۱
الماس‌هاى جواهر (هزار قيراط) ۳۵۸ ۴۴۸ ۴۱۵
الماس‌هاى صنعتى (هزار قيراط) ۵۹ ۸۱ ۷۸

کشاورزى

از کل سرزمين آفريقاى مرکزى که ۱۳ درصد آن قابل کشت و زرع عادى است تنها بخش کوچکى به زير کشت برده مى‌شود، ۵% چمن و مرغزار و چراگاه، ۶۴% جنگل و چوب و ۲۸% بقيه مى‌باشد.


۸۵ درصد نيروى کار کشور در بخش کشاورزى فعاليت دارند، و ۳۲ درصد توليد ناخالص ملى و ۵۰ درصد درآمد صادراتى آفريقاى مرکزى وابسته به کشاورزى است.


مزارع کشاورزى بيشتر در نواحى استوائي، جنوب غربي، مرکز و شمال غربى کشور قرار دارد.


غالب مزارع بزرگ زير کشت قهوه که يکى از مهمترين محصولات کشاورزى صادراتى آٰفريقاى مرکزى را تشکيل مى‌دهد متعلق به اروپائيان است در حالى‌که کشاورزان بومى در زمين‌هاى کوچک به کشت پنبه، بادام زميني، برنج و موز مى‌پردازند و توليدات خود را به بهاء نازل به‌واسطه‌هاى داخلى و دلالان بين‌المللى مى‌فروشند.


به‌رغم تأسيس سازمان‌هايى چون اداره توسعه کشاورزى منطقه‌اي و اداره توسعه کشاورزى ملي کاربرد ماشين آلات و روش‌هاى جديد کشاورزى همچنان در سطح ابتدائى است.


مهمترين محصولات کشاورزى اين کشور عبارتند از: چوب، غله، ادويهٔ کوهي، قهوه، ذرت.


از ديگر محصولات کشاورزى مى‌توان از: کنجد، تنباکو، مونياک، محصولات غذائي، ارزن و سيب‌زمينى نام برد.

جدول محصولات اصلى کشاورزى (در واحد هزار تُن)

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
برنج ۱۵ ۱۵ ۱۵
ذرت ۶۲ ۹۹ ۱۰۰
ارزن و ذرت خوشه‌اى ۴۷ ۵۲ ۵۰
مانيوک ۵۱۶ ۵۲۰ ۵۲۰
سيب‌زمينى ۱۹۰ ۱۹۵ ۲۰۰
قلقاس ۳۷ ۳۸ ۳۹
بادام زميني ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰۶
کنجد ۱۷ ۲۱ ۲۳
پنبه‌دانه ۱۶ ۱۸ ۱۹
کدو تنبل، کدو، کدو قلياني ۱۶ ۱۷ ۱۷
پرتقال ۱۵ ۱۶ ۱۶
انبه ۸ ۸ ۸
موز ۹۱ ۹۲ ۹۳
بارهنگ ۶۷ ۶۷ ۶۸
قهوه ۲۱ ۱۶ ۱۷
تنباکو ۱ ۱ .n.a
پنبه (الياف) ۱۱ ۱۳ ۱۱