اتريش که به کشور آلپ و دانوب معروف است، به علت موقعيّت خاص طبيعى و جغرافيايى خود، داراى آب و هواى متفاوت، مناظر گوناگون و فضاهاى سبز بسيارى است. اين کشور با واقع شدن در منطقه معتدل، داراى آب و هواى سرد در زمستان‌ها، و ملايم همراه با بارندگى در تابستان است. به‌طورى که در دامنه کوه‌هاى آلپ هوا سرد، تابستان‌ها کوتاه و زمستان‌ها بلند است. در مناطق گرانيت (Granite) و در اطراف درياچهٔ نوى زيدلر (Neusiedler) آب و هوا مرطوب و مديترانه‌اى است و ميزان بارندگى حدود ششصد ميلى‌متر در سال است. متوسط ميزان بارندگى در ارتفاعات حدود دوهزار ميلى‌متر در سال است.تغييرات متوسط درجه حرارت از اواسط ژانويه به حدود ۱۹- درجهٔ سانتى‌گراد و در اواسط ژوئيه به حدود ۲۱+ درجه سانتى‌گراد مى‌رسد و در بعضى مناطق تا ۲۷ درجه سانتى‌گراد نيز بالا مى‌رود.


نزديک به ۴۰ درصد اين کشور بيش از ۱۰۰۰ متر از سطح دريا ارتفاع دارد. سرزمين اتريش از لحاظ موقعيّت طبيعى به پنج ناحيه کوهستانى و جلگه‌اى به شرح ذيل تفکيک شده است:


۱. ناحيه آلپ شرقى به وسعت ۵۲،۶۰۰ کيلومتر مربع که ۸/۶۲ درصد از مساحت اتريش را شامل مى‌شود.


۲. ناحيه کوهستانى آلپ و کاراپات (Carpathian) به وسعت ۹۵۰۰ کيلومتر مربع که ۳/۱۱ درصد مساحت اتريش را تشکيل مى‌دهد.


۳. ناحيه صفلاى پانون (Pannon) به وسعت ۹۵۰۰ کيلومتر مربع که ۳/۱۱ درصد مساحت اتريش مى‌باشد.


۴. جلگه وين به وسعت ۳۷۰۰ کيلومتر مربع که ۴/۴ درصد از مساحت اتريش را دربَر دارد.


۵. ناحيه گرانيت و گناى شوخلند (Gneiss Highlands) به وسعت ۸۵۰۰ کيلومتر مربع که    ۱/۱۰ درصد از مساحت اتريش را پوشانده است.


اتريش يکى از کشورهاى پوشيده از جنگل اروپاى مرکزى است و به‌طور کلى ۴۴ درصد از کل مساحت آن را جنگل‌هاى انبوه پوشانيده است. در ناحيه آلپ جنگل‌ها تا مراتع و زمين‌هاى کشاورزى ادامه مى‌يابد. اين کشور پارک طبيعى حيوانات وحشى در اروپاى مرکزى است و انواع و اقسام حيوانات در آن زندگى مى‌کنند. به عنوان نمونه پارک حيوانات پانون يکى از زيباترين پارک‌هاى حيوانى اروپا به‌شمار مى‌رود.