پس از جنگ جهانى دوم، اتريش به عنوان کشور ميزبان و سرزمين عبورى براى پناهندگان کشورهاى بلوک شرق و شوروى مطرح گرديد.


حوادث سياسى در لهستان، مجارستان، رومانى و چک‌اسلواکى و همچنين انتقال يهوديان شوروى باعث شد که اتريش به نفع خود در کنار مسائل پناهندگى و مهاجرت به‌رغم برخى از مشکلات به‌وجود آمده، بهره‌بردارى‌هاى سياسى و تبليغاتى نيز بنمايند. ليکن با مرور زمان و افزايش تعداد مهاجران، اين امر معضلات فراوان اجتماعى اقتصادى براى اتريش به ارمغان آورده است و مسؤولان کشور در حال حاضر با توجه به ادعاهاى سابق خود در صدد ايجاد موانعى در ورود بى‌حد و حساب پناهندگان به اتريش هستند. دليل هجوم پناهندگان به اين کشور نيز سابقه تاريخى پناهندگى در اين کشور است.


در سال ۱۹۵۶ ميلادى بيش از ۱۸۰،۰۰۰ پناهنده مجارى وارد اتريش شدند و در سال ۱۹۶۸ ميلادى نيز ۱۶۸،۰۰۰ نفر از اتباع چک‌اسلواکى به منظور مهاجرت به آمريکا، استراليا و سويس و پناهندگى در اين کشورها، اين سرزمين را محل عبور قرار دادند.


در دهه هفتاد با توجه به اين امر که اتريش حمايت از پناهندگان و مهاجران را جزء اصول سياسى و انسانى خود قرار داده بود، گسترش موج حمايت از پناهندگي، به کشورهاى آسياى جنوب شرقى پاکستان، ايران، هندوستان و عراق نيز رسيد و بالاترين شمار پناهندگان به‌غير از کشورهاى شرقى را به خود اختصاص داد.


در نيمه دهه هشتاد، بنابر اعلام وزارت خارجه اتريش، ۶۷۴۲ نفر (۱۹۸۵م.) از اتريش تقاضاى پناهندگى نمودند که در اين ميان ۱۸۲ نفر ايرانى و ۱۰۰ نفر عراقى هم بودند. در همين سال ۲۹۵۱ نفر به‌ عنوان ميهمان‌ دولت اتريش پذيرفته شدند که براى اين کشور ۲۸۰ ميليون شلينگ هزينه در بر داشت. اين‌گونه امور دولت اتريش را وادار ساخت تا با توجه به افزايش روزافزون مهاجران به اين کشور، موانعى را در سر راه پناهندگان قرار دهد. اتريش در اين راستا سعى نمود در قوانين پناهندگى اين کشور، همانند ساير ممالک اروپايي، تغييراتى ايجاد نمايد تا کسرى بودجه کشور را تا حدودى جبران کند. زيرا همه ساله حدود ۷ هزار پناهنده سياسى به اين کشور وارد مى‌شوند که از تسهيلات مسکن، کار و آموزش بهره مى‌گيرند. فزون بر اين در سال ۱۹۸۷ ميلادى حدود ۱۴ هزار فرارى در اتريش تحت حمايت دولت قرار داشتند که مخارج حمايت از آنها بالغ بر ۴۴۰ ميلیون شلينگ بوده است. افزايش پناهندگان و ساير گروه‌هاى مهاجر در حالى رخ مى‌دهد که ظرفيت اردوگاه پناهندگان کمتر از شمار متقاضيان مى‌باشد و اجباراً بايد آنها را در اماکن ديگر چون هتل‌ها و مسافرخانه‌ها اسکان دارد.


در سه ماهه اول سال ۱۹۸۷ ميلادى ۴۷۳۹ نفر از کشور اتريش تقاضاى پناهندگى کردند که نسبت به سال گذشته در دوره ياد شده سه برابر افزايش داشته است. در همين سال شمار يهوديان شوروى که از طريق اتريش به فلسطين اشغالى انتقال پيدا کردند ۸۰۰۰ نفر بوده است. همچنين در چهار ماه اول همان سال ۴۰۰۰ يهودى وارد کشور اتريش شدند. ناگفته نماند که اتريش از طريق سازمان ملل و برخى سرمايه‌داران صهيونيست به لحاظ انتقال يهوديان از شوروى به اتريش، کمک‌هاى مالى دريافت مى‌دارد.


در سال ۱۹۹۰ راديو رسمى دولت اتريش اعلام نمود که از سال ۱۹۴۵ تا کنون دوميليون نفر به اين کشور پناهنده شده‌اند که از اين شمار حدود نيم‌ميليون نفر در اينجا سکنى گزيده‌اند و از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۸۵ ميلادى ۳۶۰ هزار نفر از اين کشور تقاضاى پناهندگى نمودند. و تنها شمار يهوديان انتقال يافته از شوروى به اتريش، طى دهه‌هاى اخير، بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر بوده است که تعدادى از آنها راهى مناطق ديگر شدند.