دو نوع لاستيکى که معمولاً تحت نام ”ضدپيچ“ طبقه‌بندى مى‌شوند، ”دون بلند“ (Long pimple) و ”ضدپيچ“ (Antispin) نام دارند. لاستيک ضدپيچ تحت اين عنوان ناميده مى‌شود نه به اين جهت که داراى کيفيت پائينى است، بلکه بدين علت که داراى خصوصيات متفاوتى از اکثر انواع ديگرى است که شما با آن روبه‌رو خواهيد شد. بازى در مقابل بازیکنانى که داراى راکت‌هاى ترکيبى هستند مشکل است، مگر آنکه شما دائماً با حريفانى که از اين نوع راکت‌ها استفاده مى‌کنند، تمرين کنيد. در عين حال، اين نکته قابل ذکر است که اگرچه بازى خوب در مقابل اين نوع راکت‌ها بسيار مشکل است، اما مشکل‌تر از آن يادگيرى بازى با اين نوع راکت‌ها است.


قبل از آنکه ”قانون رنگ‌هاى مختلف رويه‌هاى راکت“ در اوايل سال‌هاى ۱۹۸۰ به مرحلهٔ اجراء گذاشته شود، بسيارى از بازیکنان در هر طرف راکت از رويه‌هاى متفاوتى استفاده مى‌کردند و با چرخاندن راکت، تشخيص طرفى را که با آن ضربه مى‌زدند براى حريف دشوار مى‌ساختند. اين روش منجر به بسيارى از اشتباهات حريف مى‌گرديد. اما قانون رنگ‌ها، استفاده از رنگ‌هاى مشابه در هر دو رويهٔ راکت را منع کرد. اکنون، رنگ يک طرف راکت بايد قرمز و طرف ديگر آن سياه باشد تا با ديدن رنگ آن، هيچ بهانه‌اى براى اشتباه کردن در مقابل اين لاستيک‌هاى ضدپيچ وجود نداشته باشد. بنابراين در آغاز بازى، رنگ هر رويهٔ راکت را تشخيص دهيد و رويه‌اى را که پيچ مى‌دهد و يا ضدپيچ است به‌خاطر بسپاريد.