تمرين با دستگاه توپ‌انداز

به‌منظور تقويت فنون مختلف بازيکنان، دستگاهى وجود دارد که مى‌تواند در فواصل مختلف ميز قرار گيرد و توپ‌هاى با پيچ و سرعت مختلف را در نقاط مختلف ميز ارسال دارد. ميزان پيچ و سرعت قابل تنظيم است، لذا مربيان مى‌توانند با تنظيم پيچ و سرعت و نقاط فرود، بازيکنان را در ارتقاى کيفى فنون يارى نمايند.


همچنين اين دستگاه‌ها مى‌توانند، همزمان، در نقاط مختلف ميز توپ ارسال کنند، لذا بازيکنان پيشرفته مى‌توانند با استفاده از آنها، ضمن تقويت فنون، آمادگى جسمانى و سرعت عمل خود را نيز ارتقاء بخشند. بعضى از اين دستگاه‌ها قادر هستند توپ‌هاى با تعداد ۱۷ تا ۸۵ پيچ در دقيقه و با سرعتى حدود ۱۵ الى ۱۱۰ کيلومتر در ساعت ارسال دارند.

تمرين با مربى

در اين شيوه مربى يک سبد توپ همراه خود دارد و عمل توپ انداختن با پيچ‌هاى مختلف در نقاط مختلف و با سرعت‌هاى متفاوت را شخصاً انجام مى‌دهد. بديهى است که مربى با توجه به سطح بازيکنان خود بايستى تمرينات مختلف را انتخاب کند. اين شيوه تمرين به‌علت تکرار سريع، باعث ارتقاء کيفى آمادگى جسمانى نيز خواهد شد و توصيه مى‌گردد هر مربى در اين شيوه ۲ يا ۳ بازيکن را انتخاب کند و هر چند دقيقه نفرات تعويض شده و استراحت کنند.


- تقويت ضربهٔ فورهند:

مربى تو‌‌پ‌ها را در قطر ميز ضربه مى‌زند و بازيکن مرتب فورهند مى‌زند (شکل زير).- تقويت هاى لوپ و درايو لوپ:

مربى به تناوب، و يا يکى در ميان، توپ‌ها را با پيچ زيرى و يا روئى براى بازيکنان ارسال مى‌دارد، و بازيکن بايد ضمن تشخيص پيچ و موقعيت توپ نسبت به ضربه‌ هاى لوپ و يا درايو لوپ اقدام نمايد (شکل زير) بازيکنان پيشرفته مى‌توانند نقاط فرود مختلف را براى زدن ضربه انتخاب کنند.- تقويت حرکت پا و سرعت عمل:

مربى توپ‌ها را به‌صورت ضربهٔ ساده‌ٔ بدون پيچ در قطر ميز و به سمت بک‌هند بازيکن ارسال مى‌دارد و بازيکن بايد يک در ميان با فورهند و بک‌هند ضربه بزند. سرعت ارسال توپ توسط مربى بستگى به آمادگى جسمانى بازيکن دارد ولى معمولاً بايستى قدرى بيشتر از توان بازيکن باشد تا بازيکن تلاش بيشترى نمايد (شکل زير).