گروه‌هاى مختلف افراد ورزشکار به تناسب وضعيت و شرايط خاص خود نيازهاى تغذيه‌اى ويژه‌اى دارند. اين گروه‌ها شامل گياه‌خواران، بانوانى که در دوران باردارى يا شيردهى قرار دارند، کودکان و نوجوانان، بيماران ورزشکار مثل ديابتى‌ها، افراد مبتلاء به چربى خون، پُرفشاري، ناراحتى‌هاى گوارشى و آن دسته از ورزشکاران که دچار جراحت شده‌اند.