تستوسترون براى تکامل طبيعى جنين و نوزاد جنس مذکر ضرورى است و مسئول تغييرات عمدهٔ جنس مذکر در هنگام بلوغ است (رشد آلت تناسلي، حنجره و استخوان‌ها، رويش مو در صورت، ناحيهٔ شرمگاهى و زير بغل، تيره شدن پوست، رشد تودهٔ عضلاني).


تستوسترون در زنان باعث بروز صفات مردانه مى‌شود. اثر اصلى ديگر هورمون‌هاى آندروژني، غير از تکامل و ابقاء خصوصيات طبيعى جنس مذکر، اثرى آنابوليک است که باعث افزايش اندازه و قدرت عضلات مى‌شود و همچنين توليد گلبول‌هاى قرمز خون را افزايش مى‌دهد. اين ماده باعث کاهش دفع نيتروژن مى‌گردد (تعادل مثبت نيتروژن).


هورمون‌هاى آندروژنى به‌طور کلى داراى دو دسته اثر آندروژنيک و آنابوليک هستند که بيشتر اثرات سوء آنها مربوط به عوارض آندروژنى آنها است.


اثرات آندروژنيک تستوسترون آندروژن عبارتند از تکامل سيستم تناسلى مردانه و پيدايش صفات ثانويهٔ جنسي. آثار آنابوليک شامل رشد و بسته شدن اپى‌فيز استخوان‌هاى بلند در زمان بلوغ، بزرگ شدن حنجره و طناب‌هاى صوتي، افزايش تعداد سلول‌هاى قرمز خون، کاهش چربى بدن و افزايش حجم عضلانى هستند.


مصرف AS ترشح تستوسترون را کاهش مى‌دهد. افرادى که مصرف استروئيدها را قطع مى‌کنند، در زمان قطع مصرف نيز هورمون مردانهٔ کمترى نسبت به حالت عادى دارند. اثرات کاتابوليک کورتيزول زمانى که ورزشکار مصرف داروها را قطع مى‌کند، تشديد مى‌شود و قدرت و اندازهٔ عضله با سرعت زيادى کاهش مى‌يابد.


اين اثر Rebound کورتيزول و رسپتورهاى آن، مصرف‌کنندگان AS را با مشکلات جدى و متعددى مواجه مى‌سازد:


۱. وابستگى روانى محتمل‌تر است، چرا که ورزشکار مجبور مى‌شود براى حفظ وضعيت خود داروها را براى مدت‌هاى طولانى مصرف نمايد تا عقب نماند.


۲. مصرف طولانى مدت خطر عوارض جانبى خطرناک را افزايش مى‌دهد.


۳. کورتيزول سيستم ايمنى را سرکوب مى‌کند. اين امر باعث مى‌شود که مصرف‌کنندگان AS، به‌ويژه در دوره بلافاصله پس مصرف استروئيد استعداد بيشترى براى ابتلاء به بيمارى‌هائى نظير سرماخوردگى و آنفولانزا داشته باشند.