شمار افرادى که با شرکت در ورزش‌هاى آماتورى ارضا و تحريک مى‌شوند رو به فزونى است. سالانه ميليون‌ها دختر و پسر با هدايت سازمان‌هاى ورزشى آماتورى چون اتحاديهٔ قهرمانى آماتور (AAU) در رقابت‌هاى ورزشى سازمان‌يافته شرکت مى‌کنند براى بسيارى که در قهرمانى ورزش‌هاى آماتورى شرکت مى‌کنند، شرکت در المپيک مقدماتى که ۲۲ رشتهٔ ورزشى به شيوهٔ المپيک برگزار مى‌شود، نقطهٔ روشن و اميدوارکننده‌اى است. جوانانى که در اين بازى‌ها شرکت مى‌کنند از فرصت مسافرت، دوستي، تجربهٔ هيجان مسابقه، آزمون مهارت‌هاى خود در شرايط رقابتى و آشنايى با استعداد خود برخوردار مى‌شوند و در کشور ما نيز به ورزش آماتور اهميت زيادى داده مى‌شود.