با توجه به گستردگى روزافزون سيستم‌هاى مهندسى در حيطه بهداشتى و پزشکى اين رشته داراى اهميت بسيار زيادى است به‌طورى که دست‌آوردهاى علمى مهندسى پزشکى در تأمين سلامتى و بهداشت عمومى نقش گسترده‌اى دارد و کليه تخصص‌ها و شاخه‌هاى علوم پزشکى براى تشخيص و درمان بيمارى‌ها مديون تجهيزات و ابزارى هستند که متخصصان اين علم به دنياى پزشکى ارائه نموده‌اند. تجهيزات تصويربرداري، چشم‌پزشکي، پزشکى هسته‌اى يا آزمايشگاهى فيزيوتراپي، قلب و عروق و ... همگى از اين تجهيزات استفاده مى‌کنند، مى‌توان گفت بدون تجهيزات پزشکى تشخيص و درمان عملاً ناممکن شده است. فارغ التحصيلان علوم مهندسى پزشکى قادر هستند وظايف زير را انجام دهند:


طراحى و ساخت برخى از دستگاه‌هاى پزشکي، مسؤوليت فنى و مهندسى مراکز پزشکى و همکارى در پروژه‌هاى تحقيقاتي، نصب و راه‌اندازى دستگاه‌ها و وسايل پزشکى و تعمير و نگهدارى آنها و کمک به کادر پزشکى براى بهره‌بردارى بهينه از دستگاه‌هاى پزشکى.