اخبار خبرگزاری مهر

فعالیت سامانه رسیدگی به شکایات در اردبیل

دریافت زیرمیزی کاهش یافت اما صفر نشد/بررسی مشروط به ارائه سند

اردبیل – با وجود تشدید نظارت و بازرسی از خدمات درمانی، دریافت زیرمیزی از سوی برخی پزشکان همچنان یکی از دلایل شکایات مردمی است، هرچند آمارها در این خصوص به نسبت سال‌های قبل کاهش دارد.

در نشست هفتگی شهرکتاب مطرح شد؛

غرب‌ستیزی قدرت سیاسی و اقتصادی استعمار را طبیعی جلوه می‌دهد

حسین شیبان گفت: غرب‌ستیزی عملا در امتداد خود، رابطه‌ قدرت بین شرق و غرب را در سطح فرهنگی و ایدئولوژیک بازتولید می‌کند و قدرت سیاسی و اقتصادی استعمار و امپریالیسم را طبیعی جلوه می‌دهد.