اخبار گرسنگی

چاقی،مصرف قند، چاقی، فروکتوز،کوکائین،گرلین، لپتین،اعتیاد به قند، گرسنگی، سلول های چربی

عامل موثر در چاقی

اگر تصمیم به کاهش وزن گرفته اید شاید اولین راه حذف چربی باشد اما باید بدانید قند باعث چاقی می شود. برای اینکه بدانیم قند چگونه روی چاقی تاثیر می گذارد، چگونه اشتها را افزایش می دهد و باعث کاهش چربی سوزی می شود، خواندن این مقاله به شما توصیه می شود.