اخبار هزینه های درمان

روابط کار, هزینه های درمانی, سبد معیشت خانوارهای کارگری, اصل 29 قانون اساسی, درمان کالایی

رویای سوخته‌‌ی دختری که می‌خواست بازیگر شود

آتنا دختری که یک روز می‌خواست بازیگر شود، هم خودش سوخته و هم آرزوهایش. او امروز دیگر هیچ آرزویی ندارد جز اینکه پدرش بتواند قرض‌های مردم را بپردازد و بانک هم به خاطر اقساط عقب‌مانده خانه را از آنها نگیرد؛ جز اینکه پدر کارگرش بتواند اتومبیل کهنه را نگه‌دارد و مسافرکشی کند و شب‌ها با «لبخند» به خانه بازگردد؛ با لبخند و بوی «نان»....