اخبار هزینه های درمان

سیاسی, مجلس, هزینه های درمانی, مصوبه

موافقت مجلس با دو فوریت طرحی برای پرداخت هزینه های درمان خانواده های جانبازان

تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، تمامی هزینه های درمانی و خدمات بیمه درمانی مکمل خانواده های شاهد، آزادگان و جانبازان، ایثارگران شاغل و غیر شاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

روابط کار, هزینه های درمانی, سبد معیشت خانوارهای کارگری, اصل 29 قانون اساسی, درمان کالایی

رویای سوخته‌‌ی دختری که می‌خواست بازیگر شود

آتنا دختری که یک روز می‌خواست بازیگر شود، هم خودش سوخته و هم آرزوهایش. او امروز دیگر هیچ آرزویی ندارد جز اینکه پدرش بتواند قرض‌های مردم را بپردازد و بانک هم به خاطر اقساط عقب‌مانده خانه را از آنها نگیرد؛ جز اینکه پدر کارگرش بتواند اتومبیل کهنه را نگه‌دارد و مسافرکشی کند و شب‌ها با «لبخند» به خانه بازگردد؛ با لبخند و بوی «نان»....