اخبار علی عسکری

دولت, علی ربیعی, علی عسکری

مردم باید صدای خود را در رسانه بشنوند/ وزارت کار بیش‌ترین ارتباط را با مردم دارد

رییس رسانه ملی بر تعامل حداکثری سازمان صداوسیما و دولت تأکید کرد و گفت: قطعاً دولت با همکاری و تعامل رسانه ملی از یک طرف و استقبال از نقدهای منصفانه و علمی می‌تواند با توان بیشتری به مردم خدمت کند.