اخبار داعش آتنا

آتنا، آتنا اصلانی، قتل آتنا، مرگ آتنا، ماجرای آتنا، قتل اتنا، قاتل آتنا، قاتل آتنا اصلانی، قتل دختر پارس آبادی، اعدام قاتل آتنا، اعدام اسماعیل رنگرز، اسماعیل رنگرز قاتل آتنا، اسماعیل جعفرزاده، جنایت در پارس آباد، قتل در پارس آباد، دختر پارس آبادی، داعش آتنا، داعش، قاتل آتنا اعدام، قاتل آتنا اعدام نشود،

قاتل آتنا اعدام نشود، مردم اورا خواهند کشت | فکر کردیم داعش آتنا را ربوده است!

قاتل آتنا اعدام نشود، مردم اورا زنده نخواهند گذاشت. موج نفرتی که از اسماعیل رنگرز قاتل آتنا در پارس آباد بلند شده است، به راحتی خوابیدنی نیست. مردم پارس آباد که تا قبل از اعتراف اسماعیل فکر می کردند داعش آتنا ربوده است، حالا همان نفرتی که از داعش داشتند را، از قاتل آتنا دارند. خانواده قاتل آتنا هم اعدام اسماعیل را می خواهند.