اخبار حوادث تهران

تجاوز، تجاوز جنسی، تجاوز به زن، تجاوز به زن مسافر، زن جوان، فرودگاه، حوادث، اخبار حوادث، تجاوز راننده اسنپ، اسنپ، راننده اسنپ، حوادث تهران،

تجاوز راننده اسنپ به زن مسافر | جزئیات آزار جنسی زن جوان در مسیر فرودگاه

تجاوز راننده اسنپ به زن مسافر | راننده اسنپ که به طور غیرقانونی در این مجموعه مشغول به کار بود، در حالی که مواد مخدر و قرص مصرف کرده بود، مسافر زنی را سوار کرد. او در نیمه های مسیر، به زن مسافر پیشنهاد رابطه شیطانی داد و وقتی زن از پذیرش خواسته بی شرمانه او سر باز زد، به زور متوسل شد و... پرونده او با عنوان تجاوز به عنف در جریان است...

قتل، قتل دختر جوان، مثله کردن، قتل فجیع، حوادث، حوادث تهران، کشف جسد در سطل زباله، دختر جوان،

کشف جسد دختر جوان تهرانی در سطل زباله | بدن دختر جوان مثله شد | جنایت جنجالی

کشف جسد دختر جوان تهرانی در سطل زباله | در یکی از جنجالی ترین حوادث تهران، مردی پس از قتل دوست دخترش، بدن دختر حوان را مثله کرد و اجزای بدن دختر حوان را به سطل زباله انداخت. تشخیص هویت دختر مثله شده تهرانی، با نقش و نگار ناخن او میسر شد. قاتل دختر جوان، می گوید او دوست دختر من بود اما ...