اخبار کارگران فرانسه

روابط کار, کارگران فرانسه, لایحه اصلاح قانون کار فرانسه

فرانسه در انتظار دور جدید اعتراضات سراسری سندیکاها/دولت مصصم‌تر از گذشته است

فرانسه به زودی شاهد دور جدیدی از اعتراضات به لایحه اصلاح قانون کار، خواهد بود. احزاب چپگرا و سندیکاهای کارگری بار دیگر فراخوان داده‌اند تا دولت را مجبور به عقب نشینی کنند؛ اینبار دولت امانوئل ماکرون مصمم تر از گذشته است.