اخبار طرح تحول نظام سلامت

روابط کار, کارگران و طرح تحول نظام سلامت, کارگران و بودجه 97

نگاه هزینه‌ای به بهداشت و درمان؛ مشخصه‌ی سیاست‌های توسعه‌ای ناکارآمد

به عقیده «مرتضی افقه‌» اقتصاددان در سیاست‌گذاری‌های توسعه ایران، نفت به جای انسان محوراصلی قلمداد می‌شود و برای همین بیشتر مردم و علی‌الخصوص کارگران و مزدبگیران برای تامین هزینه‌های بهداشت و درمانی خود با مشکل مواجه‌هستند.

روابط کار, کارگران و طرح تحول نظام سلامت

شورای عالی بیمه سلامت وجه المعامله نیست/وزارت بهداشت صدای حق خواهی مخالفان را بشنود

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می گوید که اصرار بر انتقال شورای عالی بیمه سلامت و دبیرخانه آن از وزارت رفاه به وزارت بهداشت به صلاح این وزارتخانه نیست چرا که باعث می‌شود تا وجه تخریب شده این وزارتخانه بر اثر اجرای غلط طرح تحول نظام سلامت بیش از این زیر سوال برود.

روابط کار, کارگران و طرح تحول نظام سلامت

وزارت بهداشت می‌خواهد انحصارگر بازار درمان باشد/ظلم به بیماران نتیجه طرح تحول سلامت

یک پژوهشگر حوزه بیمه‌های اجتماعی می‌گوید اصرار وزارت بهداشت مبنی بر انتقال شورای عالی بیمه سلامت به این وزارخانه از این جهت است که با در اختیار گرفتن اهرم قیمت گذاری، چالش های پیش آورده توسط خود در مسیر اجرای طرح تحول نظام سلامت را از پیش روی بردارد.

روابط کار, کارگران و سازمان تامین اجتماعی, کارگران و برنامه ششم توسعه, کارگران و طرح تحول نظام سلامت, کارگران و دولت دوازدهم

منتقدان ارائه خدمات درمانی به فقرا به دنبال دستیابی به سکان شورای عالی بیمه سلامت هستند/انتقال دبیرخانه، قانونی نیست

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از تلاش‌هایی که به تازگی برای انتقال دبیرخانه شورای عالی سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شده است، گفت: جای تعجب است که چرا عده‌ای این همه از سپرده شدن اختیارات بیمه‌ای به دستگاهی که وظیفه تخصصی آن تامین سلامت جامعه است حمایت می‌کنند.

روابط کار, کارگران و طرح تحول نظام سلامت, کارگران درمان

شورای عالی بیمه تعرفه‌های پزشکی را تعیین می‌کند/پرستاران تنها طلبکاران نیستند

معاون دانشگاه علوم پزشکی همدان با قبول بالا رفتن تعرفه های درمان و وزیت پزشکان پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت کشور گفت که نرخ های تعیین شده برای تعرفه های درمان در شورای عالی بیمه تصویب شده است و وزارت بهداشت صرفا پیگیر مطالبات تصویب شده است.