اخبار طرح تحول نظام سلامت

روابط کار, وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی, طرح تحول نظام سلامت, حسن صادقی, حسن قاضی زاده هاشمی

امروز حوزه درمان در دستِ یک اندیشه الیگارشی‌ست

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشت اخیر خود تاکید دارد: حوزه درمان کشور امروز در دست یک اندیشه الیگارشی قرار گرفته و این اندیشه از فقر و نیاز مردم بیشترین بهره را برده و می‌برد.