اخبار سعد الحریری

بین الملل, پولا یعقوبیان, سعد الحریری در عربستان بازداشت بود

سعد الحریری در عربستان بازداشت بود

مجری سرشناس لبنانی که در زمان اعلام ستعفای اجباری نخست‌وزیر مکلف این کشور از عربستان با وی در ریاض مصاحبه انجام داد، تأیید کرد که سعودی‌ها این مقام لبنانی را بازداشت کرده بودند.