اخبار دادگاه خانواده

طلاق ، طلاق توافقی، دادگاه خانواده،

پاوربانک، کار زوج خوشبخت را به طلاق کشید

زوج جوانی به خاطر یک اشتباه و البته با ادامه لجبازی شان به اختلاف برخوردند. اختلاف شان سر گفتن یک جمله اشتباه از سوی زن جوان بود و این گونه درگیری شان با بحث های بیهوده بالا گرفت و سرانجام کارشان به دادگاه خانواده کشید.

دادگاه خانواده، همسر دوم، هوو، ازدواج مجدد

همسر سابق شاگرد شوهرم، هوویم شده!

«سارا» دست پسر خردسالش را محکم گرفته بود و به‌زور او را دنبال خودش می‌کشاند. پس از لحظه‌ای این پا و آن پا کردن روی صندلی نشست. اما پسرش آرام نداشت و مدام این سو و آن سو می‌دوید.