اخبار خرید خدمت سربازی

سربازی، خرید سربازی، قیمت خرید سربازی، خرید سربازی 97، قیمت خرید سربازی سال 97، سربازی بودجه 97، سربازی 97، قیمت خرید سربازی 96، شرایط خرید خدمت سربازی، خرید سربازی بدون غیبت، خرید خدمت سربازی، خرید خدمت سربازی 97، قیمت خرید خدمت سربازی، قیمت خرید خدمت سربازی 97، قیمت نجومی خرید سربازی، کمیسیون بودجه، بودجه 97، جریمه سربازی، جریمه سربازی 97،

قیمت خرید خدمت سربازی سال 97 نجومی شد! | 150 میلیون جریمه خرید خدمت سربازی؟!

قیمت خرید خدمت سربازی نجومی شد! | کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس امروز افزایش دو تا سه برابری قیمت خرید خدمت سربازی را در بودجه 97 تصویب کرد! این تصمیم در حالی گرفته شده که در بودجه 96 این افزایش نسبت به سال قبل 5 میلیون تومان بود! اگر این طرح تصویب شود، میزان جریمه خدمت سربازی سر به فلک می کشد و تا 150 میلیون تومان می رسد!

سربازی، خرید سربازی، قیمت خرید سربازی، خرید سربازی 97، قیمت خرید سربازی سال 97، سربازی بودجه 97، سربازی 97، قیمت خرید سربازی 96، شرایط خرید خدمت سربازی، خرید سربازی بدون غیبت، خرید خدمت سربازی، خرید خدمت سربازی 97، قیمت خرید خدمت سربازی، قیمت خرید خدمت سربازی 97، قیمت نجومی خرید سربازی، کمیسیون بودجه، بودجه 97، جریمه سربازی، جریمه سربازی 97، جدول قیمت سربازی، جریمه خدمت سربازی، شرایط خرید سربازی، شرایط خرید خدمت سربازی، قیمت جدید سربازی، شرایط جدید خرید خدمت سربازی،

قیمت جدید خرید خدمت سربازی 97 +جدول | شرایط خرید سربازی چیست؟

قیمت جدید خرید خدمت سربازی 97 +جدول | خرید خدمت سربازی در لایحه بودجه سال 97 گنجانده شده است، اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شرایط خرید خدمت سربازی را تغییر داده است. بر اساس قیمت های جدید خدمت سربازی، قیمت خرید خدمت تا مقطع لیسانس دو برابر و پس از آن سه برابر شده است. جدول قیمت های جدید خرید خدمت سربازی را در ادامه ببینید.