اخبار ترس از تاریکی در کودکان

ترس از تاریکی،ترس از تاریکی در کودکان

چرا کودکان از تاریکی می‌ترسند؟

یک روانشناس گفت: اکثر کودکان از تاریکی هراس دارند و والدین آن‌ها در بیشتر مواقع نمی‌دانند که چه رفتاری را باید در مقابل این ترس‌ها نشان دهند.