اخبار انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم, انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم, محمد باقر قالیباف

«عهدِ سکوت» قالیباف و یارانش/سردار به‌دنبال نقش‌سیاسی جدید

قالیباف بعد از خروج از انتخابات و شهرداری، جز در یکی دو مورد ترجیح داد سکوت کند. شاید این سکوت یادگار سه انتخابات برای اوست و شهردار سابق تهران حالا دارد با خود حساب می کند که باید چگونه مسیر سیاست ورزی اش را دنبال کند.