اخبار آسیای میانه

تولید ، تجارت ، خدمات, واردات گوشت, آسیای میانه, گوشت گرم

ادامه واردات گوشت منجمد و گرم از آسیای میانه

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: واردات گوشت قرمز به صورت منجمد و گرم از کشورهای آسیای میانه همچنان ادامه دارد تا بتوانیم نوسانات بازار را کنترل و نیاز ایام پرمصرف پیش‌رو را تامین کنیم.